Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Jos van Thoor
Jos van Thoor
Ontwikkelingsmanager
06 - 30 040 967
René Clijsen
René Clijsen
Management | Senior Adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Interesting Vastgoed, Eindhoven | Van Deursen Group, Rosmalen

Rol Laride

Gedelegeerd ontwikkelaar

Aantal m2

34.000 m2 BVO

Ingebruikname

2023

Architect

Diederendirrix, Eindhoven | Van Aken Architecten, Eindhoven

Eurostaete: wonen op hoog niveau

Integrale conceptontwikkeling

In opdracht van Interesting Vastgoed en de Van Deursen Group is Laride als gedelegeerd ontwikkelaar betrokken bij de integrale ontwikkeling van Eurostaete.

Voor de (her)ontwikkeling van het voormalige kantoorgebouw van Ziggo/Vodafone naar een grootschalig appartementencomplex is Laride betrokken bij alle mogelijke aspecten van het vraagstuk. Ambities van de initiatiefnemers, politieke belangen, technische uitdagingen, impact op de omgeving, ambitie en toekomstvisie spelen daarbij een grote rol. In samenspraak met de initiatiefnemers, gemeente Eindhoven en de architecten is een plan ontwikkeld dat niet alleen antwoord geeft op de herontwikkeling van Eurobuilding, maar ook voorziet in de behoefte van de stad ten aanzien van een gedifferentieerd aanbod van woningen in verschillende prijscategorieën. Maar liefst 60% van alle nieuw ontwikkelde woningen valt binnen de categorie middenhuur.

Groen licht met ondertekenen anterieure overeenkomst

Op de Expo Real in München hebben de gemeente Eindhoven, Interesting Vastgoed en Van Deursen Group een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van Eurostaete. Eurostaete gaat na een complete transformatie en nieuwbouw woonruimte bieden aan 381 appartementen, waarvan 225 huurappartementen in het middensegment en 156 appartementen in het hoge segment, waarvan een klein deel koop zal zijn. Met deze brede mix van woningtypologieën wordt voldaan in de behoefte van een brede doelgroep: single starters, expats, empty nesters en oudere echtparen.

De transformatie

De ontwikkelopgave ziet toe op de transformatie van een deel van het bestaande gebouw, in combinatie met nieuwbouw in de vorm van een hoogteaccent van ca. 95 meter. Door hoogwaardige woningbouw, duurzame oplossingen in wonen en vervoer, komen wonen, werken en ontmoeten met elkaar in verbinding. Het leefklimaat zal hierdoor op deze locatie sterk worden verbeterd. Deze herontwikkeling van Eurobuilding naar Eurostaete en de transformatie van het gebied rondom, zorgen zo voor een kwaliteitsimpuls en afronding van het Stadionkwartier.

Daarbij past Eurostaete in zijn nieuwe verschijningsvorm perfect in de stedenbouwkundige context van het stadionkwartier waarvoor Adriaan Geuze de kaders heeft bepaald. Het ontwerp van Diederendirrix/Van Aken Architecten vormt een link naar de Philipsgebouwen op Strijp-S en de rooilijnen van Hartje Eindhoven, waardoor het hernieuwde gebouw een bijdrage levert aan de upgrading van de huidige PSV-laan en een verdere completering van de gebiedsontwikkeling Hartje Eindhoven.

Met een hoogte van ruim 95 meter wordt wonen in Eurostaete, wonen op hoog niveau. Niet alleen qua meters, maar ook vanwege het hoge kwaliteitsniveau van deze ontwikkeling.

Levendige plint

Het nieuwe gebouw krijgt een levendige plint aan de zijde van het PSV stadion. In het verlengde daarvan wordt de ruimte tussen Eurostaete en het PSV stadion heringericht zodat hier een kwalitatief plein ontstaat waar bijvoorbeeld een weekmarkt kan worden georganiseerd. Het plein kan ook worden ingezet voor seizoensgebonden activiteiten zoals een foodtruck festival of een kerstmarkt.

Communicatie

Eurostaete grenst aan een binnenstedelijk woongebied. Een goede communicatie met omwonenden en belanghebbenden is daarom essentieel. Laride vormt de brug tussen alle partijen waardoor de ambitie van de initiatiefnemers, de belangen van de gemeente, ideeën van de architect en wensen van omwonenden perfect op elkaar worden afgestemd en in Eurostaete nieuwe stijl vorm gaan krijgen.

Planning

Met betrekking tot de planning worden de volgende fasen gedefinieerd:

  • Vaststelling DO & aanvraag vergunningen juli 2020
  • Vaststellen TO & verkrijgen vergunningen december 2020
  • Start bouw februari 2021
  • Oplevering december 2023