Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Jeroen Bos
Jeroen Bos
Ontwikkelingsmanager
06 - 22 609 514
Opdrachtgever

Spirotech

Rol Laride

Procesmanagement

Aantal m2

Verbouw bedrijfshal, nieuwbouw kantoor

Verbouw en nieuwbouw Spirotech Helmond

Procesmanagement bouwtraject van a tot z

In opdracht van Spirotech begeleidt Laride het gehele verbouw-/nieuwbouwtraject van Spirotech in Helmond. Spirotech maakt producten die het rendement van installaties en processen verbeteren, zoals vacu├╝montgassers, snelontluchters en vuilafscheiders.

Door Laride wordt een masterplan opgesteld, waarin het eindresultaat wordt vastgelegd. Laride verzorgt het procesmanagement vanaf de visievorming, de planvorming tot en met de realisatie. Het magazijn en diverse productieruimten worden verbouwd, er wordt een uitbreiding van de bedrijfshal gerealiseerd alsmede de realisatie van een nieuw kantoor. Tegelijkertijd wordt de inrichting van het productieproces aangepast en geoptimaliseerd.

Fabriek blijft in bedrijf gedurende verbouwing

Daarbij is een goede afstemming met aannemer Heembouw en fasering van de werkzaamheden essentieel om het productieproces van de fabriek niet te verstoren. Gedurende het hele traject blijft Spirotech namelijk operationeel. Laride zorgt voor de juiste protocollen en afstemming met diverse partijen, zodat de fabriek te allen tijde in productie kan blijven en zo min mogelijk hinder ondervindt van de verbouwingswerkzaamheden.

Fase 1 gestart

Momenteel is gestart met fase 1. Aannemer Heembouw is op basis van een turn-key overeenkomst gecontracteerd om de (ver)bouw te realiseren. Als eerste zal het magazijn aangepast worden aan de eisen van deze tijd, waardoor de opslagcapaciteit wordt gemaximaliseerd. Naar verwachting zal dit voor de zomer gereed zijn. Aansluitend zullen de vervolgfasen van de verbouwing en nieuwbouw worden uitgevoerd.