Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maurice van Oort
Maurice van Oort
Projectmanager
06 - 15 466 425
Opdrachtgever

BMV Bouwbedrijf

Rol Laride

Projectmanagement

Aantal m2

2.640 m2 binnen, 1.800 m2 buiten

Ingebruikname

2019

Architect

De Zwarte Hond, Rotterdam

Projectstatus

Gereed

Nieuw MFA Noorderhuis als multifunctioneel hart van het dorp

In het dorp Noordeloos, in de gemeente Molenlanden, is een nieuwe MFA gerealiseerd: het Noorderhuis.

Aannemer als opdrachtgever

In opdracht van BMV Veldhoven heeft Laride de aanbesteding voor het Noorderhuis vormgegeven. Op basis van een UAV-gc contract heeft BMV het project van de gemeente Molenlanden aangenomen.

Hierop volgde een nauwe samenwerking, waarbij Laride uit hoofde van BMV het complete ontwerpproces begeleidde, van definitief ontwerp tot en met het uitvoeringsontwerp. Ook het gebruikersproces gaven we vorm waarbij we als projectmanager namens BMV belangrijke contacten onderhielden met omwonenden, belanghebbenden en de gemeente en de input vertaalden naar processtukken ten behoeve van de bouw van het nieuwe MFA.

MFA met extra functie

Het Noorderhuis is het multifunctionele hart van Noordeloos geworden. In het gebouw zijn de basisschool, kinderopvang, sportaccommodatie, zorg en diverse verenigingen gebundeld.

Door bundeling van zo veel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in een nieuw functioneel dorpshuis, wordt de toekomstbestendigheid van het voorzieningenniveau in Noordeloos vergroot. Daarbij was er bij de totstandkoming van het ontwerp een nauwe betrokkenheid van gebruikers en bewoners, Stichting Dorpshuis Noordeloos en de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van de scholen met de Bijbel Noordeloos, waardoor het multifunctionele karakter van het Noorderhuis ten volle is benut.

Extra bijzonder is dat er aan de achterzijde van het gebouw een opbaarkamer is gerealiseerd. Deze mogelijkheid is bedacht voor dorpelingen waar opbaren thuis niet mogelijk of wenselijk is. Voor nabestaanden is deze ruimte 24 uur per dag toegankelijk middels gebruik van een eigen sleutel.

Duurzaam & energieneutraal

Het Noorderhuis is zeer duurzaam gerealiseerd. Een groot deel van het dak is voorzien van zonnepanelen, de zichtbare dakdelen zijn groen begroeid voor een goede isolatie en afwatering en het pand zelf is gebouwd met duurzaam hout. Dit maakt het Noorderhuis tot een energieneutrale MFA, met een EPC van 0.

Het resultaat mag er zeker zijn. De gebruikers en inwoners van Noordeloos zijn super tevreden.