Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Jeroen Bos
Jeroen Bos
Ontwikkelingsmanager
06 - 22 609 514
Jos van der Linden
Jos van der Linden
Projectmanager
06 - 10 751 799
Opdrachtgever

Gemeente Bladel

Rol Laride

Proces- en bouwbegeleiding

Architect

Tarra architectuur en stedenbouw, 's-Hertogenbosch

Projectstatus

VO+

Multifunctionele Accommodatie verenigt sociale activiteiten tot warm Hart voor Hapert

De gemeente Bladel wil een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen in de dorpskern Hapert. In samenwerking met Tarra architectuur en stedenbouw, de toekomstige gebruikers en de gemeente werd een voorontwerp gemaakt: ‘Hart voor Hapert’. Laride treedt namens de gemeente op als proces- en bouwbegeleider voor de ontwikkeling en realisatie van het plan.

Functies verbinden

Met dit hart wordt niet alleen de fysieke locatie bedoeld, maar ook DE sociale schakel voor ontmoeten en verbinden. Daarbij worden bestaande bouw en nieuwbouw met elkaar verenigd, wat resulteert in een prachtig samenspel van functies en symboliek.

In de nieuwe MFA worden het gemeenschapshuis, de basisschool, peuterspeelzaal, ouderensteunpunt, bibliotheek en een kerkfunctie opgenomen. De combinatie van deze functionaliteiten verhoogt de sociale component van het dorp waar ontmoeten en verbinden centraal staan.

De in het plangebied aanwezige kerk met de oude pastorie wordt getransformeerd tot een multifunctionele locatie met ruimte voor dansen, feesten, vergaderen, gebed en als steunpunt voor ouderen. De sporthal, het Integraal Kind Centrum (IKC) met KDV, PSZ, BSO en school worden in het ontwerp geïntegreerd en geven de locatie haar multifunctionele karakter.

Metamorfose kerk

De huidige kerk verplaatst haar functie naar een nieuw gebedshuis en ondergaat daarna een gedaanteverwisseling. Een deel van de kerk wordt verbouwd, maar de mooie bogen en het ruimtelijke karakter blijven behouden. De pastoorswoning en de oude Marnixschool worden gesloopt. De oude pastorie blijft gehandhaafd en krijgt een nieuwe functie.

Daarnaast wordt er nog nieuwbouw gerealiseerd, onder andere de school, die uiteindelijk alle gebouwen met elkaar verbindt met als eindresultaat een MFA als middelpunt van de Hapertse samenleving.

Zonering

Voor beheersbaarheid van de diverse ruimtes, wordt in het ontwerp rekening gehouden met zonering. Op die manier is het mogelijk om de diverse ruimtes apart in gebruik te nemen, zoals de school, het ouderensteunpunt of de peuterspeelzaal. Wanneer de gelegenheid dat vraagt, is het ook mogelijk om enkele vertrekken met elkaar te verbinden en zo een grote gezamenlijke ruimte te creëren voor vergadering, feesten of een uitvaart.

Betrokken gemeenschap

Hapert heeft een hechte gemeenschap en is zeer betrokken met de ontwikkeling van de nieuwe MFA. De ontwikkelde plannen en gemaakte schetsen werden woensdag 30 oktober gepresenteerd in een openbare vergadering van het GBO, Georganiseerd Burger Overleg Hapert. De opkomst was groot, de dorpelingen enthousiast, wat zorgt voor een mooie basis voor de definitieve vaststelling van de ontwerpen.

Bijzonder aanbestedingstraject

Na een intensief traject van inventarisatie en ontwikkeling, werd een voorontwerp uitgewerkt. Na vaststelling van het voorontwerp kon de volgende fase van start: het uitzetten van de aanbesteding. Een onafhankelijke marktpartij, zijnde De Kok Bouwgroep uit Bergen op Zoom, werd ingeschakeld om het inkoopteam te adviseren over de inhoud van de uitvraag.

Het inkoopteam, bestaande uit Jeroen Bos (ontwikkelingsmanager Laride), Azra Ahmetovic (Concern inkoper Bizob), Ad van de Ven (projectleider gemeente Bladel), Frank Weerheijm (Commodity manager Bizob) (v.l.n.r.) ging aan de slag met deze complexe aanbesteding. Doel: het voorkomen van een eventuele mismatch tussen behoefte van de opdrachtgever en de mogelijkheden van de markt.

Procesverloop

Deze aanpak miste zijn doel niet. De technische adviezen en praktische input van De Kok Bouwgroep vormden een waardevolle aanvulling op de totstandkoming van de uitvraag. Maar liefst 16 partijen meldden zich als gegadigde. Het traject van VO+ gaat nu verder met 5 geselecteerde bedrijven. Deze aannemers gaan aan de slag met het ontwerp. In februari 2020 wordt de gunning bekend gemaakt, waarna direct kan worden gestart met de uitwerking tot DO, zodat na de zomer kan worden gestart met de bouw.

Conform planning wordt de nieuwe MFA Hapert in maart 2022 opgeleverd.

De projectaanpak voor MFA Hapert inzake de aanpak voor Beter aanbesteden staat uitgebreid omschreven in het artikel: “Kijk eens door de bril van de markt.”

Impressies: Tarra architectuur en stedenbouw