Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
Opdrachtgever

Woonstichting 'thuis

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Architect

NBArchitecten

Circulair bouwen van 25 sociale huurwoningen Michiel de Ruyterstraat

In het centrum van Aalst werkt Woonstichting ‘thuis aan een herontwikkelingsplan om 16 verouderde woningen te vervangen door 25 nieuwe sociale huurwoningen.

De woningen voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige eisen. Na onderzoek heeft ‘thuis besloten om niet te investeren in renovatie maar in nieuwbouw. Er komen 25 duurzame, grondgebonden woningen in de sociale huur voor terug. De woningen worden in eerste instantie aangeboden aan de huidige bewoners die recht hebben op terugkeer en daarnaast aan starters en kleine meerpersoonshuishoudens. Hierdoor krijgen andere woningzoekenden een kans om een nieuwe sociale huurwoning te gaan huren.

Rol Laride

Voor deze opgave heeft Woonstichting ‘thuis een bouwteamovereenkomst gesloten met Hendriks Coppelmans uit Uden. Laride begeleidt ‘thuis gedurende het gehele proces van ontwikkeling tot en met realisatie. Tijdens de ontwikkelfase werkt Laride, samen met de aannemer, het ontwerp uit tot en met een definitief ontwerp op basis waarvan een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Tijdens de realisatiefase vervult Laride een belangrijke rol in de kwaliteitscontrole; verlopen alle processen volgens de juiste manier, én geschied de daadwerkelijke bouw conform de eisen van de opdrachtgever? Ook is er aandacht voor de huidige en toekomstige bewoners.

Circulair bouwen

Woonstichting ‘thuis is een corporatie met een grote duurzaamheidsambitie. In 2018 is zij verkozen tot meest duurzame corporatie van Nederland. De nieuwe woningen aan de Michiel de Ruyterstraat worden ontworpen door NBArchitecten uit Best en voldoen straks aan de laatste normen op het gebied van duurzaamheid, waarbij wordt aangesloten op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Waalre. In dat kader worden alle woningen gebouwd volgens het concept Nul-op-de-meter. Vooruitlopend op de ambities van de overheid om in 2030 tot 50% minder primaire bouwstoffen te gebruiken in het bouwproces en in 2050 zelfs volledig circulair te gaan bouwen, wil ‘thuis dit project bovendien gebruiken als pilot voor circulair bouwen. Daartoe is een samenwerking aangegaan met New Horizon, een bedrijf dat betrokken is bij de sloop en het verzamelen van hoogwaardige herbruikbare bouwmaterialen.

Tijdens het voortraject wordt een lijst opgesteld met mogelijke her te gebruiken materialen. Tijdens de sloop wordt vervolgens rekening gehouden met deze nog bruikbare materialen, zodat ze bij de realisatie van de nieuwbouw gerecycled kunnen worden. Oogsten van materialen noemt men dat bij New Horizon, Deze manier van slopen en bouwen past geheel in het duurzame beleid van ‘thuis. Als het project een succes blijkt, dan kan er in de toekomst nog efficiënter worden omgegaan met benodigde bouwmaterialen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Volgens planning start de bouw in het voorjaar van 2020.

Zie ook het artikel in deze nieuwsbrief .