Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directeur
06 - 14 373 996
Jos van der Linden
Jos van der Linden
Projectmanager
06 - 10 751 799
Opdrachtgever

Woningcorporatie Zayaz

Gebruiker

Woningcorporatie Zayaz | Zorginstelling Reinier van Arkel

Rol Laride

Procesmanagement, projectmanagement

Hostel Zuiderparkweg Den Bosch

Aan de Zuiderparkweg in Den Bosch ontwikkelt Laride in opdracht van woningcorporatie Zayaz en in nauwe samenwerking met gemeente ’s-Hertogenbosch en zorginstelling Reinier van Arkel twee appartementengebouwen. Laride is verantwoordelijk voor het volledige proces- en projectmanagement vanaf VO-fase tot en met de realisatie.

Multifunctioneel gebruik voor wonen en zorg

De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen: één gebouw met 20 sociale huurappartementen en één woon- zorgcomplex met een hostelfunctie. Het hostel biedt plek aan circa 30 mensen met een verslaving en een psychische ziekte. Zij krijgen hier 24-uurs zorg, intensieve begeleiding en toezicht met de bedoeling dit op te bouwen naar uiteindelijk een zelfstandig leven.

Passende huisvesting voor specifieke doelgroep

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in 2009 besloten om enkele hostels te openen met als doel huisvesting met zorg, begeleiding en toezicht voor (dakloze) mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. In 2014 is het hostel in de wijk Graafsepoort geopend. Tegelijkertijd is er verder gegaan met de ontwikkeling van het hostel aan de Zuiderparkweg.

Doorstart project

In 2017 is het ontwikkelproces getemporiseerd. Eind 2018 is de ontwikkeling van het nieuwe hostel weer actueel geworden en vanaf dat moment is Laride in opdracht van Zayaz bij het project betrokken. De kaders uit het Voorontwerp zijn herijkt. Belangrijk is bijvoorbeeld dat beide gebouwen nu gaan voldoen aan BENG. Tevens zijn de gesprekken met de gemeente ’s-Hertogenbosch over de planologische procedures en de gesprekken met Reinier van Arkel over de specifieke gebruikerswensen weer opgestart.

Beheergroep: samenspraak met de omgeving

Het is uitermate belangrijk om de omgeving te betrekken. De belangrijkste stakeholders uit de omgeving zijn vertegenwoordigd in een beheergroep. Hierin maken omwonenden een beheerplan voor de omgeving van het hostel als het eenmaal gerealiseerd is. Dat doen zij samen met de gemeente, politie, Zayaz, Divers, Novadic Kentron en Reinier van Arkel. In het beheergroep overleg worden zaken besproken als veiligheid, het voorkomen van overlast en het hebben van een aanspreekpunt voor klachten.

Projectverloop

In de komende periode zal de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure die circa één jaar zal duren, waarna na afronding kan worden gestart met de bouw van het complex, dat ook ongeveer één jaar in beslag zal nemen.