Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
Jeroen Bos
Jeroen Bos
Ontwikkelingsmanager
06 - 22 609 514
Opdrachtgever

Wooninc.

Gebruiker

GGzE

Rol Laride

Procesmanagement, projectmanagement

Aantal m2

2.232

Ingebruikname

2019

Architect

DAT Architectenwerkgroep

Projectstatus

Gereed

Nieuwbouw Fakkellaan: zelfstandig wonen voor bewoners GGzE

Aan de Fakkellaan in de Eindhovense wijk Prinsenjagt is een woongebouw gebouwd voor mensen met een psychiatrische achtergrond in een stabiele fase. In nauwe samenwerking met de GGzE, die de zorg en begeleiding van de nieuwe bewoners op zich neemt, is zelfstandig wonen mogelijk gemaakt voor deze bijzondere doelgroep.

Totaalvisie Fakkellaan gefocust op zorg

De ontwikkeling van de locatie Fakkellaan heeft reeds een lange historie. In 2003 is gestart met de revitalisering van de Wooninc.Plus locatie Pieter Eiffhuis (lees hier meer over het project Pieter Eiffhuis). Op basis van een totale gebiedsvisie heeft Wooninc. aansluitend in samenwerking met Vitalis een intramurale zorgvoorziening ontwikkeld en gerealiseerd, zijnde het Paviljoen. Op de restlocatie was er nog de mogelijkheid voor de realisatie van een woningbouwprogramma. Uit oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid heeft Wooninc. deze locatie gereserveerd voor het huisvesten van een bijzondere doelgroep.

Planvorming

In 2008 heeft Laride in opdracht van Wooninc. de procesbegeleiding van het gehele traject opgepakt. Er is met diverse marktpartijen gesproken om invulling te geven aan deze locatie. In 2012 hebben er informatiebijeenkomsten en rondetafelgesprekken plaatsgevonden over de plannen van Wooninc. om samen met een zorgpartij een woongebouw te realiseren aan de Fakkellaan. Sindsdien zijn er verschillende alternatieven onderzocht waarbij, voor zover mogelijk, rekening gehouden is met alle informatie verkregen uit de informatiebijeenkomsten en rondetafelgesprekken. Op basis hiervan is besloten om nieuwbouw te realiseren. In 2016 zijn GGzE en Wooninc. de dialoog met elkaar aangegaan voor de huisvesting van mensen die onder begeleiding van GGzE de Boei in een besloten woongemeenschap zelfstandig kunnen wonen.

De nieuwbouw

In de procesvorming zijn allerlei mogelijkheden voor de nieuwbouw de revue gepasseerd. Ten gevolge van het scheiden van wonen en zorg, is in de planopzet gekozen voor reguliere woningtypologie├źn, waardoor er sprake is van toekomstbestendig vastgoed. Het ontwerp was duidelijk en kon meteen in uitvoering. Al snel heeft dit dan ook geleidt tot een langdurige overeenkomst tussen Wooninc. en GGzE

De nieuwbouw, welke volledig separaat is van het Pieter Eiffhuis, bestaat uit een woongebouw met 21 woningen; 14 grondgebonden woningen en 7 appartementen. De GGzE is de huurder en zal mensen, jong en oud, met een psychiatrische achtergrond in een stabiele fase gaan huisvesten. Van de GGzE krijgen zij zorg en begeleiding op maat. Naast persoonlijke begeleiding, is bij het ontwerp tevens gekeken naar woonbeleving en sociale ontwikkeling binnen bepaalde kaders. De woongemeenschap is derhalve voorzien van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en omsloten binnentuin, wat perfect aansluit op de doelgroep.

De nieuwbouw is gestart in 2017 en begin 2019 opgeleverd. Naast de project- en bouwbegeleiding heeft Laride voor Wooninc. een ondersteunende rol gehad in het totale proces van ontwikkeling en communicatie. De afstemming met alle partijen en duidelijke communicatie naar en in samenspraak met de buurt heeft ervoor gezorgd dat buurtbewoners op een goede manier werden geïnformeerd en daarmee ook gerust gesteld konden worden, met een uniek project als resultaat.