Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Jeroen Bos
Jeroen Bos
Ontwikkelingsmanager
06 - 22 609 514
René Clijsen
René Clijsen
Management | Senior Adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Wooninc.

Rol Laride

Planontwikkeling, procesmanagement

Aantal m2

22.000 m2

Architect

Diederendirrix

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Aan de rand van het bestaande park Beekweide in Geldrop Zesgehuchten komt De Jonkvrouw. Een ambitieus nieuwbouwplan van Wooninc. en Vitalis in de vorm van een Wooninc.Plus gebouw met circa 220 appartementen in de sociale en vrije sector geschikt voor een zeer diverse doelgroep. Zelfstandig wonen met zorgvoorzieningen in de nabijheid en een beperkt deel met intramurale zorg van Vitalis. Laride verzorgt in opdracht van Wooninc. het procesmanagement.

Plan

Ter hoogte van het station Geldrop, aan de rand van het bestaande park Beekweide in Geldrop Zesgehuchten wordt De Jonkvrouw gerealiseerd.

De Jonkvrouw is een plek waar senioren kunnen wonen volgens het Wooninc.Plus concept: hier staan gemak, welzijn, veiligheid en woonplezier centraal. Zorg op maat is binnen handbereik, dankzij de samenwerking met Vitalis. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het Wooninc.Plus deel is het hart van het plan. Hier zijn de centrale entree, de ontmoetingsruimte en de welzijn- en zorgfuncties te vinden. De entree, de ontmoetingsruimte en alle appartementen hebben uitzicht op het park. Bij de ontmoetingsruimte komt een terras. Door nieuwe bomen en heesters rondom het terras te planten, gaat het langzaam over in het park De Beekweide. Het terras vormt zo meteen een mooie plek in het park waar mensen bij elkaar komen en elkaar kunnen ontmoeten. In de PG-blokken gaat Vitalis zorg bieden aan mensen die verpleging nodig hebben. De overige woningen worden verhuurd of verkocht aan zelfstandige bewoners die indien gewenst terug kunnen vallen op de zorg van Vitalis. Ook kan gebruik worden gemaakt van de medische voorzieningen en een grand café/restaurant, die deel uitmaken van het Wooninc.Plus concept.

Woonomgeving perfect afgestemd op de doelgroep

De doelgroep voor deze projectlocatie is divers, zowel mensen met een zorgbehoefte (plandeel1en2), sociale huur gericht op zelfstandig wonende 55+ers (plandeel3), alsook vrije sectorhuur (plandeel 4). Voor de plandelen 1 en 2 is in samenwerking met zorgpartijen Lunet en Vitalis het plan ontwikkeld. Middels de realisatie van het plan wordt de sociale controle en veiligheid vergroot en de barrièrevorming tussen Zesgehuchten en het centrum van Geldrop verminderd. Hiervoor is ook een subsidie Spoorse Doorsnijdingen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu toegekend aan het project.

De projectlocatie ligt zeer centraal en de belangrijkste voorzieningen voor een goede woonomgeving voor deze doelgroepen zijn op korte afstand aanwezig. De locatie is gelegen aan het park. Alle woongebouwen zijn zo georiënteerd dat ze gericht zijn op dit park. Het treinstation ligt direct aan de projectlocatie, het ziekenhuis en het winkelcentrum zijn op ca. 500 meter afstand gelegen. De locatie biedt door de diversiteit aan doelgroepen een divers woonmilieu, gelegen aan het station en een park en op loopafstand van het centrum en het ziekenhuis. Een goede plek om te wonen. Mensen uit Zesgehuchten kunnen langdurig blijven wonen in hun eigen omgeving, dit is een wens van de bewoners.

Intensieve samenwerking & burgerparticipatie

Bij de ontwikkeling van De Jonkvrouw is goed geluisterd naar alle betrokken partijen. Zo is een prettige samenwerking ontstaan op basis van vertrouwen. Belanghebbenden zijn intensief betrokken, met name door de vorming van een klankbordgroep waarin zowel de bewoners van de Parallelweg als Zesgehuchten en de Vrienden van de Josephinehof vertegenwoordigd zijn. De ideeën en opmerkingen die tijdens diverse sessies naar voren zijn gebracht vormen de basis voor het uiteindelijke stedenbouwkundige ontwerp dat door architectenbureau Diederendirrix is vormgegeven.

Het resultaat is een breed gedragen plan van circa 220 woningen. Een afwisseling van huur- en koopappartementen en een Wooninc.Plus gebouw voor ouderen met daarin een ontmoetingsruimte en maatschappelijke voorziening.

Plandeel 1: 38 zorgstudio's voor Lunet
Plandeel 2: 25 wooneenheden ouderenzorg (Vitalis)
Plandeel 3: 80-84 betaalbare huurappartementen, ontmoetingsruimte en gezondheidscentrum
Plandeel 4: 69 appartementen vrije sector

Tournooiveld

Door de opbouw van het plan en de positionering van het appartementencomplex, alle appartementen kijken uit op het park, is er ook zicht op de minder veilig ervaren fietstunnel. Dit vergroot de sociale controle en de veiligheid voor bewoners, bezoekers, voetgangers en fietsers. Daarmee wordt tussen het spoor en het park De Beekweide een groene, veilige en sociale woon- en leefomgeving gecreëerd.