(040) 234 8000

Contactpersoon

Jos van der Linden
Jos van der Linden
Projectmanager
(040) 234 8007
Simon van der Sanden
Simon van der Sanden
Projectmanager
(040) 234 8009
Opdrachtgever

Stichting Leijestroom, Gemeente Vught

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

5000

Architect

KOW Architecten

Nieuw Integraal Kindcentrum in Vught Zuid

Harmonieus synergiemodel midden in de wijk

Gemeente Vught en Stichting Leijestroom hebben hun krachten gebundeld om een nieuw Integraal Kindcentrum met sportvoorziening te realiseren in Vught-Zuid.

In het Integrale Kindcentrum wordt de fusieschool De Baarzen en De Wieken, Kinderopvang Partou, de Buitenschoolse opvang en Stichting Peuterspeelzalen Vught gehuisvest. Het IKC gaat onderwijs verzorgen aan zo'n 450 leerlingen van 0-13 jaar in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen.

Locatie

Als locatie is Elzenburg gekozen vanwege de centrale ligging, midden in de wijk en naast het, in 2016 nieuw gerealiseerde, jeugd- en jongerencentrum. Het IKC is zo op het plangebied gesitueerd dat er een entreeplein ontstaat tussen de gebouwen in, waardoor een verbinding ontstaat. Tevens is rekening gehouden met de aanwezige bomen op het terrein. Het parkeerterrein aan de noordzijde zal worden gedeeld met de nieuw te bouwen woningen. Het openbare plangebied aan de zuidzijde tussen Lidwinastraat en het schoolplein wordt volledig opnieuw ingericht middels een kiss & ride zone en groen- en speelvoorziening voor de buurt en het IKC.

Synergie

Er is in de ontwerpfase met de gebruikers intensief gezocht naar synergiemogelijkheden voor gebruik van elkaars ruimten. Zo zal het IKC gebruik gaan maken van de aula en het handvaardigheidslokaal in het jongerencentrum en voor het bewegingsonderwijs de sporthal. Het jongerencentrum gaat de sporthal beheren en zal bij grotere evenementen hier naar uitwijken. Zo ontstaat een harmonieus synergiemodel.