(040) 234 8000

Contactpersoon

Jeroen Hendriks
Jeroen Hendriks
Projectleider
(040) 234 8006
Opdrachtgever

Gemeente Werkendam

Rol Laride

Projectmanagement en ondersteuning gemeente

Ingebruikname

2017

Architect

Olivier | No Label Architecten

Projectstatus

Ontwerpfase

Nieuw multifunctioneel hart in Werkendam

Hoog ambitieniveau voor duurzaam MFA Werkendam

De bestaande basisscholen CBS 't Kompas en OBS Burgemeester Sigmondschool voldeden niet meer aan de huidige eisen en waren nodig aan vervanging toe. De gemeente Werkendam zag in de locatie van het huidige dorpshuis De Kwinter mogelijkheden om beide scholen te verenigen en zo ontstond de basis voor een multifunctionele accommodatie (MFA).

Middels een aanbesteding Design & Build heeft de gemeente de opdracht gegund aan Olivier | No Label Architecten. Laride is door de gemeente Werkendam benaderd om hen te ondersteunen in het projectmanagement en een toetsende rol op zich te nemen.

Voor deze MFA is een hoog ambitieniveau gehanteerd, wat geresulteerd heeft in Frisse Scholen Klasse B en een gemiddelde GPR score van 8,5. Het gebouw wordt voor de komende 60 jaar gebouwd en kan inspelen op veranderingen in de toekomst daar haar flexibele indeling.

De visie van de gemeente op MFA's is dat een optimale samenwerking tussen gebruikers ontstaat, die zich kenmerkt in een gezamenlijk gebruik van de ruimte en ontmoeting in het gebouw. Het gebouwconcept waarbij de aula het ' kloppend hart' is van de MFA Werkendam, laat zien dat het beleid van de gemeente gestalte heeft gekregen.

MFA Werkendam huisvest naast de 2 basisscholen, Kinderdagopvang (BSO) Trema, een bibliotheekfunctie, een gymzaal en een dorpshuisfunctie waardoor de MFA tevens een belangrijke rol speelt voor de buurt. Volwassenen kunnen gebruik maken van de bibliotheek en leeszaal en de gymzaal kan ook buiten de openingstijden van de school gebruikt worden door sportverenigingen.