Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Simon van der Sanden
Simon van der Sanden
Projectmanager
06 - 22 450 980
Opdrachtgever

Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Planbegeleiding en Procesmanagement

Ingebruikname

2018

Architect

Keeris Architecten

Projectstatus

Gereed

CPO Beekdael: bijzonder wonen in Waalre

Gebouwd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Op de plek van de voormalige St. Christoffelschool in Aalst is een bijzonder nieuwbouwplan gerealiseerd: CPO Beekdael. De gemeente Waalre en Wooninc. hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 18 patiowoningen die onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden ontwikkeld en gebouwd. Daarnaast zijn 5 kavels voor de vrije sector beschikbaar gesteld door de gemeente. De woningen in Beekdael zijn oorspronkelijk bedoeld voor jonge senioren (55+). Laride begeleidt het proces.

Plan

Op de locatie aan de Ekenrooisestraat is ruimte voor 18 patiowoningen. Het project is gebouwd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Begin 2015 hebben ruim 40 belangstellenden zich aangemeld voor dit project. Laride heeft samen met deze belangstellenden, Keeris architecten en de gemeente een stedenbouwkundig plan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Dit plan is op 6 oktober 2015 door de raad van de gemeente Waalre positief beoordeeld, waarna dit plan door de gemeente verder is uitgewerkt en definitieve verkaveling heeft plaatsgevonden.

Collectief particulier Opdrachtgeverschap
Bouwen onder CPO betekent dat de toekomstige eigenaren gezamenlijk hun woningen ontwikkelen. Door de gezamenlijke aanpak kan flink op kosten worden gespaard. Hiervoor is vereniging CPO Beekdael opgericht. Tijdens de 1e algemene ledenvergadering op 19 oktober 2015 is het bestuur van de vereniging CPO Beekdael gekozen en zijn diverse werkgroepen gestart met voorbereidingen.

Binnen het plan wordt nu uitgegaan van patiowoningen, waarbij alle voorzieningen gelijkvloers zijn en waardoor de woningen dus zeer geschikt zijn voor senioren. Het is wel mogelijk om een verdieping op de woningen te bouwen, voor bijvoorbeeld een logeer- of hobbykamer. Kopers worden hierin begeleid door Laride.

Begin 2016 is door Keeris architecten gestart worden met de uitwerking van het ontwerp van de patiowoningen. Hierin worden de individuele wensen van de kopers meegenomen en voor het buitenaanzicht de woningen op elkaar afgestemd. Nadat iedereen tevreden is met het ontwerp en het bestemmingsplan definitief is, wordt de grond overgedragen aan de toekomstige bewoners en is gestart met de bouw.
De patiowoningen zijn in 2018 allemaal opgeleverd

Eenheid in verscheidenheid

Alle 18 woningen vormen een eenheid, maar de indeling van de woning is uniek. Middels maatwerk is het bijzondere ontwerp volledig en persoonlijk afgestemd op elke deelnemer. Dit heeft geleid tot unieke levensloopbestendige woningen die toch als een eenheid het nieuwbouwproject Beekdael vormen. Deze duurzame moderne woningen zijn hiermee een duidelijke toevoeging aan de bestaande woningvoorraad.