(040) 234 8000

Contactpersoon

Simon van der Sanden
Simon van der Sanden
Projectmanager
(040) 234 8009
Opdrachtgever

Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Planbegeleiding en Procesmanagement

Projectstatus

In ontwikkeling

CPO Beekdael: bijzonder wonen in Waalre

Gebouwd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Op de plek van de voormalige St. Christoffelschool in Aalst gaat een bijzonder nieuwbouwplan van start: CPO Beekdael. De gemeente Waalre en Wooninc. hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 18 patiowoningen die onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden ontwikkeld en gebouwd. Daarnaast zullen 5 kavels voor de vrije sector beschikbaar worden gesteld door de gemeente. De woningen in Beekdael zijn oorspronkelijk bedoeld voor jonge senioren (55+). Laride begeleidt het proces.

Plan

Op de locatie aan de Ekenrooisestraat is ruimte voor 18 patiowoningen. Het project wordt gebouwd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Begin 2015 hebben ruim 40 belangstellenden zich aangemeld voor dit project. Wij hebben samen met deze belangstellenden, Keeris architecten en de gemeente een stedenbouwkundig plan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Dit plan is op 6 oktober 2015 door de raad van de gemeente Waalre positief beoordeeld, waarna dit plan door de gemeente verder is uitgewerkt en definitieve verkaveling heeft plaatsgevonden.

Collectief particulier Opdrachtgeverschap
Bouwen onder CPO betekent dat de toekomstige eigenaren gezamenlijk hun woningen ontwikkelen. Door de gezamenlijke aanpak kan flink op kosten worden gespaard. Hiervoor is vereniging CPO Beekdael opgericht. Tijdens de 1e algemene ledenvergadering op 19 oktober 2015 is het bestuur van de vereniging CPO Beekdael gekozen en zijn diverse werkgroepen gestart met voorbereidingen.

Binnen het plan wordt nu uitgegaan van patiowoningen, waarbij alle voorzieningen gelijkvloers zijn en waardoor de woningen dus zeer geschikt zijn voor senioren. Het is wel mogelijk om een verdieping op de woningen te bouwen, voor bijvoorbeeld een logeer- of hobbykamer. Kopers worden hierin begeleid door Laride.

Begin 2016 is door Keeris architecten gestart worden met de uitwerking van het ontwerp van de patiowoningen. Hierin worden de individuele wensen van de kopers meegenomen en voor het buitenaanzicht de woningen op elkaar afgestemd. Nadat iedereen tevreden is met het ontwerp en het bestemmingsplan definitief is, zal de grond overgedragen worden aan de toekomstige bewoners en kan gestart worden met de bouw.

Alle CPO kavels zijn verkocht, voor de vrije sector kavels kunt u contact met de gemeente opnemen.