Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directeur
06 - 30 033 640
Maarten van Nuenen
Maarten van Nuenen
Vastgoedadviseur
06 - 22 688 972
René Clijsen
René Clijsen
Strategisch adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

o.a. voor SKOzoK, Veldhoven | Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Onderhoud: inventarisatie, analyse, advies, coördinatie

Planmatig onderhoud voor toekomstbestendige huisvesting

"Een goed onderbouwde keuze maken bij planmatig onderhoud wordt steeds belangrijker. Strategie is leidend, techniek is ondergeschikt."

Laride ondersteunt gebouweigenaren bij het beheersbaar maken van hun onderhoudsactiviteiten en
-kosten op korte en lange termijn. Wij brengen de technische staat in kaart en adviseren over het vervolgtraject. Ook het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het initiëren van kwaliteitsimpulsen is ons op het lijf geschreven.

Conditiemetingen volgens NEN 2767

Laride heeft geïnvesteerd in kennisverdieping op het gebied van onderhoud en beheer. Maarten van Nuenen en Maarten Sars hebben het certificaat behaald voor het uitvoeren van conditiemetingen conform de NEN 2767 norm. Deze projectleiders/inspecteurs worden ingezet om op een gestructureerde en genormaliseerde wijze de conditie van installaties en bouwkundige elementen te bepalen voor bijvoorbeeld het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Als pilot brengen wij voor Wooninc. de conditie van 600 woningen in kaart.

Doordecentralisatie en strategisch onderhoud

Sinds januari 2014 zijn wij partner in onderhoud voor SKOzoK en verantwoordelijk voor alle operationele en strategische onderhoudsvraagstukken van een 30-tal scholen. Ook adviseren wij andere schoolbesturen in de te nemen maatregelen en beleidskeuzes vanwege de doordecentralisatie per 1 januari 2015. Laride ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de onderhoudsopgave, waardoor opdrachtgevers gefundeerd hun onderhoudsplannen en de bijbehorende budgetten kunnen verantwoorden. Ook denken wij mee in creatieve oplossingen om onderhoud te organiseren of te outsourcen.