(040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
(040) 234 8005
Opdrachtgever

'thuis, Eindhoven

Rol Laride

Design & Build

Onderzoek zorgcluster Oerle

Voormalig KI-station wordt zorgcluster voor hechte gemeenschap

De gemeente Veldhoven heeft het voormalige KI-station in Oerle aangewezen voor de ontwikkeling van een zorgcluster. Laride heeft in 2013 in opdracht van Woonstichting ‘thuis onderzoek gedaan naar de invulling van het zorgcluster. Laride beschikt over contacten binnen de gemeente Veldhoven en over de specifieke expertise, die nodig is om samen met verschillende partijen een lange termijn visie op wonen en zorg te kunnen ontwikkelen.

In samenwerking met Woonstichting ‘thuis, de gemeente Veldhoven, 1e lijns partners van het gezondheidscentrum, Severinus, Archipel en de werkgroep Zorg in het Dorp heeft Laride een programma en ontwerp uitgewerkt. Eind 2015 zijn de plannen succesvol gepresenteerd in Oerle. Laride heeft de wensen van alle partijen vertaald naar een vraagspecificatie op basis van een voorontwerp. Op basis van een UAV-gc samenwerking zal het project door één partij geëngineerd en gerealiseerd worden. Laride zal de planuitwerking en planrealisatie toetsen en blijft contactpersoon naar alle betrokken partijen.

Zorg in beweging

Met de plannen wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de zorg, waarbij het accent verschuift van 'zorg op locatie' naar zorgverlening bij de mensen thuis. In dit zorgcluster is - samen met betrokkenen - het wijzigende overheidsbeleid vertaald naar een nieuw zorgconcept. Bovendien geeft het invulling aan de wens van ouderen om langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Zo is in het onderzoek ook nagedacht over het creëren van voorzieningen om mantelzorgers te ondersteunen in hun zorg voor familie of dierbaren.