(040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
(040) 234 8005
René Clijsen
René Clijsen
Directeur
(040) 234 8012
Opdrachtgever

Vrijdag Premium Printing, Eindhoven

Rol Laride

Huisvestingsonderzoek

Huisvestingsonderzoek voor producent van luxe premium etiketten en verpakkingen

Vrijdag Premium Printing is gespecialiseerd in het produceren van luxe premium etiketten en verpakkingen van hoge kwaliteit. Laride heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om twee productielocaties van Vrijdag Premium Printing onder te brengen op één unilocatie.

Om het huidige en gewenste productieproces inzichtelijk te krijgen, zijn inhoudelijke werkgroepen geformuleerd bestaande uit medewerkers van VPP, productie- en kantoor personeel. Zodoende kon iedereen een bijdrage leveren en werd specialisme uit de gehele organisatie betrokken. Met de werkgroepen is het werkproces geanalyseerd voor zowel de productie als de kantoren. Daarbij is gekeken naar knel- en verbeterpunten en is besproken welke goede eigenschappen van de huidige huisvesting behouden moeten blijven. Op basis hiervan is een lay-out voor het productieproces en het kantoor gemaakt. Ook is een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen opgesteld.

De huidige huisvesting en locaties zijn onderworpen aan een grondige analyse, waaronder een bouwfysisch onderzoek en de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Bovendien zijn onder de huidige marktomstandigheden de flexibiliteit, waardes en courantheid van het vastgoed in kaart gebracht en is een kosten/baten analyse gemaakt.

Om ook de ‘look & feel’ compleet te maken heeft Laride een huisvestingsconcept uitgewerkt, dat in moodboards is vertaald naar algemene sferen, werken en ontmoeten. Met dit heldere onderzoeksrapport in de hand is Vrijdag Premium Printing gestart met de interne besluitvorming.