(040) 234 8000

Berend Swinkels

Mensen en partijen verbinden om gezamenlijk het projectdoel te realiseren


Berend Swinkels werkt sinds 2006 als ontwikkelingsmanager bij Laride. Hij is verbonden geweest bij diverse projecten in het private en publieke vastgoed. De laatste jaren ligt de focus op het ontwikkelen van onderwijs- en gezondheidszorg-accommodaties, waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen de gebruikers. Als een soort ‘polderaar’ probeert hij samen met hen een project van de grond te krijgen. Tegelijkertijd is hij sparringpartner en adviseur voor beleidsmakers en opdrachtgevers.

“Ik vind het belangrijk dat alle betrokkenen – van stakeholders tot gebruikers – een stem hebben in een project. Ze moeten de ruimte krijgen om ideeën in te brengen. Zo til je samen een plan naar een hoger niveau. Om een projectdoel te realiseren, moet je soms compromissen sluiten. Dat kan alleen door een heldere communicatie en gevoel voor verhoudingen binnen een team. Ik streef dan ook naar lange termijn relaties met opdrachtgevers en gebruikers. Daarbij schakel ik continu van strategisch naar operationeel niveau en alles ertussenin. Zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen: een exploitabel gebouw waarin gebruikers prettig kunnen wonen, werken of leren.”