(040) 234 8000

Anton Wijnhoven

Het verschil maken voor opdrachtgevers

Anton Wijnhoven is sinds de oprichting van Laride (2001) bij het bedrijf betrokken. Als vaste waarde werkte Anton aan uiteenlopende projecten in zowel de private als publieke sector. Daardoor is hij een generalist op het gebied van onderwijs, zorg, wonen en bedrijfshuisvesting. De laatste jaren heeft hij zich als ontwikkelingsmanager voornamelijk bezig gehouden met huisvestingsstudies, het mede initiëren van projecten en het creëren van project- en ontwerpkaders.

“Als junior heb ik ervoor gekozen om achteraan in het proces te beginnen en van daaruit te groeien naar de voorzijde van het proces. Van uitvoering tot ontwerp, naar de initiatieffase. Juist in die fase ben ik als ontwikkelingsmager blij dat ik de andere disciplines ook van dichtbij heb meegemaakt. Ik weet welke zaken belangrijk zijn in het doorlopen van een proces en welke gevolgen een keuze heeft voor een volgende procesfase. Hierdoor kan ik op pragmatische wijze de vertaalslag maken van besluitvorming naar praktijk. Daarbij streef ik er steeds naar om de verwachtingen van de opdrachtgever te overtreffen. Hem het gevoel te geven het maximale uit het proces gehaald te hebben. Dat kan alleen als je de betrokken mensen serieus neemt en ze een volwaardige rol in het proces geeft.”