Volg ons op: (040) 234 8000

Bouwrijp maken terrein De Jonkvrouw van start

Gepubliceerd op 29/10/2020

De voorbereidingen voor de eerste werkzaamheden voor De Jonkvrouw in Geldrop zijn in volle gang. De vergunningen zijn afgegeven en bij een groot deel van het plangebied zijn bouwhekken geplaatst en worden werkzaamheden verricht voor het bouwrijp maken van het terrein.

Samenwerking & brede betrokkenheid planvorming

Woningcorporatie Wooninc. herontwikkelt in samenspraak met Vitalis en Lunet Zorg in de gemeente Geldrop-Mierlo een deel van het woongebied ten zuidwesten van Station Geldrop.

Nieuwbouwplan De Jonkvrouw bestaat uit 4 deelplannen die gefaseerd worden opgeleverd en omvat diverse studio’s, appartementen en woningen. Ook de stationsomgeving wordt verbeterd, waardoor een betere en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop ontstaat.

  • Deelplan 1: 38 zorgwoningen voor Lunet Zorg
  • Deelplan 2: 25 wooneenheden voor Vitalis WoonZorg Groep
  • Deelplan 3: een Wooninc.Plus gebouw voor senioren met circa 80 appartementen
  • Deelplan 4: 69 appartementen in de vrije sector

Bouwrijp maken

De voorbereidingen voor de eerste werkzaamheden voor De Jonkvrouw in Geldrop door Strukton Worksphere zijn in volle gang. De vergunningen zijn afgegeven. Bij een groot deel van het plangebied zijn bouwhekken geplaatst en worden werkzaamheden verricht voor het bouwrijp maken van het terrein.

De saneringswerkzaamheden van de grond zijn in volle gang. Daarna wordt het talud afgegraven, de riolering aangelegd en worden de keerwanden geplaatst. Deze keerwanden zijn belangrijk om de nieuwbouw te beschermen tegen de trillingen van het spoor.

Laride verzorgt in opdracht van Wooninc. het proces- en projectmanagement en heeft een belangrijke rol bij het verbinden van alle partijen, stakeholders en belanghebbenden bij de totstandkoming, ontwikkeling en uitvoering van de plannen. De continue dialoog met alle partijen en de afstemming van wensen en plannen van opdrachtgever en omwonenden heeft geleid tot een breed gedragen plan dat nu tot ontwikkeling komt en in de komende jaren tot uitvoering wordt gebracht.