Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maarten van Nuenen
Maarten van Nuenen
Vastgoedadviseur
06 - 22 688 972

Ventilatiecheck scholen: meten = weten!

Gepubliceerd op 21/09/2020

Een goede luchtkwaliteit in de school is essentieel voor de gezondheid van de leerlingen, leraren en medewerkers. Betere ventilatie bevordert tevens de leerprestaties. In navolging van het bericht van het RIVM/LCVS hebben wij de luchtkwaliteit in de scholen actief gemeten en geïnventariseerd.

Voor alle scholen heeft een inventarisatie plaatsgevonden waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de huidige status is met betrekking tot ventilatie in het gebouw. Daaropvolgend hebben wij in samenwerking met Avic op meerdere scholen meters geplaatst, waarmee we de CO2-gehaltes in de scholen actief kunnen monitoren. Door het monitoren van groepsruimten in de scholen zien we hoe het gesteld is met de ventilatie. Naast CO2 worden ook temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteitsindex en fijnstof gemeten.

Voorbeeld monitoring ventilatie

Evenwichtig binnenklimaat door monitoring en gedragsprotocol

Voor de invulexercitie van het LCVS (Landelijk Co├Ârdinatieteam Ventilatie Scholen) zijn van elke schoollocatie dagreportages gemaakt, waarin alle metingen worden bijgehouden.

Door realtime monitoring te koppelen aan een gedragsprotocol kan een zo optimaal mogelijk binnenklimaat in de scholen nagestreefd worden. Denk hierbij aan eenvoudige en praktische oplossingen waar de school zelf mee aan de slag kan voor direct resultaat, zoals een CO2-stoplicht, ramen openen, extra buiten spelen, lagere bezetting, aanpassingen aan de ventilatie, etc.

Praktisch plan voor scholen

Het realtime monitoren van de luchtkwaliteit geeft scholen inzicht in de situatie. Samen met een gedegen plan van aanpak kunnen er direct maatregelen worden genomen ter verbetering van het binnenklimaat wat naast de gezondheid, de algehele leerprestaties ten goede komt. Daarnaast geeft monitoring inzicht in prioritering en omvang van eventuele gebouw- en installatieaanpassingen.

In een online logboek worden alle meetresultaten bijgehouden, waardoor een goed fundament gelegd wordt voor het jaarlijks onderhoud, de RI&E evaluaties en investeringen in het gebouw. Zo werken we niet alleen aan een gezonde school, maar aan een duurzame situatie voor de lange termijn.