Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maurice van Oort
Maurice van Oort
Projectmanager
06 - 15 466 425

Start bouw Paulusprojecten in Someren

Gepubliceerd op 02/06/2020

Enkele maanden later dan gepland start aannemer Aarts Bouw met de bouw van diverse huur- en koopwoningen en twee woon-zorgcomplexen. Dit doen zij op de locaties van de voormalige Pauluskerk en Paulusschool in Someren-Noord.

Vanwege de hoge duurzaamheidsambities voor de woningen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten, was de bouw enkele maanden uitgesteld. Vandaag gaat de eerste schop in de grond, daarna volgt het storten van de fundering en aanleg van het leidingwerk. In de laatste week voor de bouwvak wordt het beton gestort van alle begane grondvloeren.

Veiligheid rond het bouwterrein

In samenspraak met de gemeente Someren is de inrichting van het bouwterrein besproken, zodat gevaarlijke situaties zoveel mogelijk vermeden worden en voetgangers veilig het bouwterrein kunnen passeren. Hiertoe zijn diverse maatregelen getroffen.

Wonen en leven op voormalige locatie Pauluskerk en Paulusschool

woCom, ORO, Kempenhaeghe en de gemeente Someren werken samen aan de locaties Pauluskerk en Paulusschool. Op de voormalige schoollocatie gaan Kempenhaeghe en woCom een kleinschalige woonvoorziening bouwen voor 24 mensen met epilepsie of een verstandelijke beperking. Daarnaast komen er 8 sociale huurwoningen die door woCom via Wooniezie worden verhuurd. Op de locatie van de voormalige Pauluskerk komt een woon-zorgcomplex voor 24 mensen met een beperking van ORO en huizen in de vrije sector.

Na de start van de bouw, duren de complete werkzaamheden ruim een jaar, zodat alle gebouwen naar verwachting medio 2021 kunnen worden opgeleverd.

Referenties

PaulusProject Someren

Nieuwbouw woonzorgvoorziening en sociale huurwoningen in Someren