Volg ons op: (040) 234 8000

Hoogste punt nieuwe woonvoorziening Neos bereikt

Gepubliceerd op 19/12/2019

Op de plek waar het Labrehuis stond aan de Boutenslaan is na een intensief traject van ontwikkeling, voorbereiding, vergunningen en sloop, in juni 2019 gestart met de bouw van de nieuwe woonvoorziening. Het wordt een duurzaam, flexibel en toekomstbestendig gebouw voor cliënten van Neos.

Afgelopen week werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Dat werd gevierd met frietjes en een snack met toekomstige bewoners, mensen van de bouw, medewerkers van Neos (stichting voor maatschappelijke opvang) en Woonstichting ‘thuis.

Nauw contact met omwonenden

Deze nauwe samenwerking met belanghebbenden, omwonenden, ‘thuis en Neos is belangrijk voor een prettig verloop van het gehele traject. Door continue opvolging van het proces, zorgen we voor een voorspoedig verloop van het project en zorgen we tevens voor een leefbare buurt, zowel tijdens als na de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden verlopen volgens planning. De verwachting is dat de nieuwbouw rond de zomer van 2020 gereed is. Dan kan Neos van start met de inrichting, zodat de nieuwe woonvoorziening nog voor het einde van het nieuwe jaar in gebruik kan worden genomen.