Volg ons op: (040) 234 8000

Nieuw plan voor flats Floraplein Eindhoven

Gepubliceerd op 05/12/2019

De 77 woningen aan het Floraplein, de Clematisstraat, de Resedastraat en deels Wilgenroosstraat dateren uit 1953. In opdracht van Wooninc. zou op deze locatie een nieuw Wooninc.Plus gebouw ontwikkeld worden (sloop/nieuwbouw).

Heroverweging bouwplannen

Wegens alle ontwikkelingen in de bouw (strenge duurzaamheidseisen, stikstofmaatregelen, stijging bouwkosten, etc.) en de daarmee gepaard gaande hoge kosten, heeft Wooninc. de plannen moeten heroverwegen. Laride begeleidt Wooninc. in het proces naar alternatieve scenario’s voor dit project, wat heeft geresulteerd in renovatie van de woningen.

Renovatie positief voor bewoners

Vanwege de reeds lange looptijd van het project, is besloten om de renovatie snel op te pakken en binnen een jaar met de uitvoering te starten. De bestaande woningen worden verduurzaamd en voorzien van een nieuwe badkamer, toilet en keuken. De buitenzijde van de flats wordt eveneens flink aangepakt alsmede geïsoleerd.

Proces- en projectbegeleiding

Voor de realisatie van het beoogde bouwprogramma voor de gehele renovatie verricht Laride namens Wooninc. de complete proces- en projectbegeleiding. Dankzij de jarenlange betrokkenheid bij het project en de relatie met alle stakeholders en belanghebbenden, kunnen de plannen nu voortvarend worden voorbereid en gerealiseerd. De werkzaamheden kunnen naar verwachting eind 2020 starten, zodat de renovatie klaar is halverwege 2022.