Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Eduard Smets
Eduard Smets
Projectmanager
06 - 11 779 976

Bouw nieuwe Labrehuis gestart: eerste beton gestort

Gepubliceerd op 27/06/2019

Woensdag 26 juni werd met alle direct omwonenden en betrokken partijen de start van de bouw van het nieuwe Labrehuis gevierd. Aan de Boutenslaan in Eindhoven wordt een gloednieuwe woonvoorziening gebouwd die aansluit op de wensen en zorgvraag van de cliënten van Neos.

Pim Dijkstra van Neos vertelt: “Met de bouw van de nieuwe woonvoorziening nemen we afscheid van het Labrehuis. Het Labrehuis was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van nu voor het verlenen van zorg. We zien dat de behoefte van onze doelgroep veranderd is. In plaats van jarenlange opvang, begeleiden we onze cliënten zo snel mogelijk naar een zelfstandige woonsituatie.”

Ceremoniële betonstorting

De feestelijke handeling, het storten van een poer (deel van de fundering) werd verricht door Pim Dijkstra, Voorzitter Raad van Bestuur Neos en Luc Severijnen, directeur-bestuurder ’thuis. De nieuwe woonvoorziening wordt een modern, duurzaam gebouw dat bestaat uit 2 delen:

  • Een deel met 4 verdiepingen met 80 studio’s, een ontmoetingsruimte en de dienstruimtes voor het personeel van Neos.
  • Een deel met 2 verdiepingen met 16 zelfstandige appartementen.

Als de bouw volgens planning verloopt dan wordt nog voor de zomervakantie 2020 de nieuwbouw opgeleverd en in gebruik genomen.

Foto's door Studio040

Duurzaam gebouw

Volgens Luc Severijnen wordt het nieuwe gebouw niet alleen zeer modern, maar ook duurzaam. “Het wordt gasloos, goed geïsoleerd en met elektrische verwarming. Het water wordt elektrisch verwarmd en er komen zonnepanelen op het dak van het gebouw en op het dak van de fietsenstalling. Met de realisatie van deze duurzame woonvoorziening komen we weer een stapje dichter bij het halen van onze duurzaamheidsambities.”

Samenwerking

In haar rol als proces- en projectmanager, is Laride zeer nauw betrokken bij het gehele proces dat al vooraf gegaan is aan de bouw. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw hebben wij de omwonenden nauw betrokken. Vooraf hebben we vragen, wensen en zorgen opgehaald die zo veel mogelijk zijn verwerkt in het ontwerp.

Met de start van de bouw, blijft Laride in gesprek met omwonenden. Door deze nauwe samenwerking met belanghebbenden, omwonenden, Woonstichting ‘thuis en Neos, willen we zorgen voor een leefbare buurt zowel tijdens als na de werkzaamheden.

“Door goed samen te werken bereik je meer en dat zien we ook hier bij de realisatie van deze nieuwe woonvoorziening,” besluiten Pim Dijkstra en Luc Severijnen.

Klik hier voor een indruk van de feestelijke handeling start bouw.

Referenties

Vervangende nieuwbouw Neos, Eindhoven

Nieuwbouw Labrehuis te Eindhoven