Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maarten van Nuenen
Maarten van Nuenen
Vastgoedadviseur
06 - 22 688 972

Duurzame scholen

Gepubliceerd op 26/06/2019

Op 1 juli treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Deze wet in het Energieakkoord verplicht scholen hun energieverbruik te melden alsmede door te geven welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

Inventarisatie energieverbruik scholen

Het team Beheer & Onderhoud van Laride heeft voor de schoolbesturen een inventarisatie inzake de energiemaatregelen uitgevoerd. Voor elke school is inzichtelijk wat het huidige energieverbruik is en op basis van dit overzicht brengt Laride in kaart welke maatregelen wel of juist niet zijn getroffen. De maatregelen variëren van het energiezuinig inregelen van de verwarming en/of thermostaat en het isoleren van de gebouwen en/of leidingen tot energiebesparing op onderdelen als verlichting, ICT en ventilatie.

Planning

Met het einde van het schooljaar en de deadline van 1 juli in zicht, zijn alle inventarisaties per school inmiddels afgerond, de resultaten besproken met de betrokken partijen en Betreffende Gemeenten geïnformeerd via het Omgevingsloket. Met een strikte planning inzake implementatie van alle energiezuinige maatregelen, zijn de scholen straks klaar voor een duurzame toekomst: zowel milieutechnisch als economisch.

Duurzaamheidsvisie

Laride begeleidt schoolbesturen bij het opstellen van haar duurzaamheidsambities en het stapsgewijs vertalen naar concrete acties. Daar duurzaamheid een vanzelfsprekend en integraal onderdeel is van de dienstverlening van Laride, zijn wij up to date van alle ontwikkelingen hieromtrent. Laride ontzorgt en begeleidt de schoolbesturen in het traject van inventarisatie tot realisatie. Daarbij zoeken wij naar de meest optimale oplossing met maximaal resultaat, rekening houdend met exploitatielasten, inkomsten en verwachte exploitatietermijn.

De informatieplicht Energiebesparing is een taakstelling vanuit het energieakkoord. Buiten de verplichte aanpassingen helpen wij schoolbesturen met het formuleren van een Duurzaamheidsbeleid, het opstellen van een toetsingskader en het uitwerken van een stappenplan om te komen tot concrete maatregelen.