Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Karel Steller
Karel Steller
Ontwikkelingsmanager
06 - 55 391 338

Laride en Architectuurcentrum Eindhoven

Gepubliceerd op 08/07/2019

Het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving. Laride ondersteunt het ACE als sponsor en collega Karel Steller heeft plaats in het bestuur waar zijn kwaliteiten als onafhankelijk adviseur van toegevoegde waarde zijn.

Stichting ACE stelt zich ten doel de condities, waaronder een kwalitatief hoogwaardig gebouwde en ombouwde omgeving tot stand kan komen, te bevorderen en voorts al hetgeen met het bovenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Betrokkenheid Laride

Laride ondersteunt het Architectuurcentrum als sponsor en draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van het platform en de initiatieven die hiermee mogelijk gemaakt worden.

Karel Steller is ontwikkelingsmanager bij Laride en bestuurslid van het ACE in de rol van penningmeester. Het ACE wordt financieel gevoed door sponsorgelden, subsidiefondsen en bijdragen van de gemeente. In zijn hoedanigheid van penningmeester wil Karel zorgdragen voor een financieel onafhankelijke positie van het ACE, die gedragen wordt door de deelnemers vanuit meerwaarde. Een waarde die hij als onafhankelijk adviseur ook in zijn werk toepast. Met zijn achtergrond in de architectuur, uitgebreide expertise op het gebied van zorg en procesmanagement en natuurlijke interesse in de bouwkunst, brengt Karel vernieuwende inzichten.

ACE-sociëteit

Het Architectuurcentrum Eindhoven is een verbindende partij tussen maatschappij, bedrijfsleven, cultuur en politiek. Het bestuur zet de strategische koers uit en zorgt voor een sterke agenda met een breed scala aan activiteiten, lezingen en netwerkbijeenkomsten voor een even zo breed publiek. Daarmee legt zij de focus op het creëren van open netwerkverbanden en het uitwisselen van informatie tussen instellingen die in de regio Eindhoven actief zijn op het gebied van architectuur, ruimtelijk ontwerp en stedelijke ontwikkeling.

Zo raakt men op een inhoudelijke manier met elkaar in gesprek en ontstaan nieuwe inzichten die kunnen bijdragen aan een leefbaar, gezond en economisch vitaal Eindhoven.

Voor meer informatie, kijk op www.architectuurcentrumeindhoven.nl