Volg ons op: (040) 234 8000

Inloopavond omwonenden hostel Zuiderparkweg Den Bosch

Gepubliceerd op 28/03/2019

Afgelopen woensdag, 27 maart, was er een inloopavond voor alle omwonenden, de wijkraad, de beheergroep en andere geïnteresseerden in de nieuwbouw van het hostel aan de Zuiderparkweg te ‘s-Hertogenbosch.

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft besloten om enkele hostels te openen met als doel huisvesting met zorg, begeleiding en toezicht voor (dakloze) mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. In opdracht van woningcorporatie Zayaz en in nauwe samenwerking met de gemeente voert Laride het complete proces- en projectmanagement van VO-fase tot en met de realisatie van dit ambitieuze plan.

De omwonenden zijn gedurende het proces periodiek geïnformeerd. Maar omdat het proces een poos heeft stilgelegen, was op woensdag 27 maart voor alle omwonenden, de wijkraad, de beheergroep en andere geïnteresseerden een inloopavond georganiseerd. Door een afvaardiging van gemeente ’s-Hertogenbosch, Zayaz, Reiner van Arkel, de beheergroep en Laride is eenieder geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de planning.

In de komende periode zal de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure die circa één jaar zal duren, waarna na afronding kan worden gestart met de bouw van het complex, dat ook ongeveer één jaar in beslag zal nemen.

De complete projectomschrijving leest u hier: Hostel Zuiderparkweg Den Bosch