Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
06 - 14 373 996
Eduard Smets
Eduard Smets
Projectmanager
06 - 11 779 976

Verbouwing Grijze Generaal 2.0

Gepubliceerd op 21/05/2019

Al vanaf de nieuwbouw van de Grijze Generaal in 2008 staat een groot deel van de plint leeg. Laride heeft zich in 2018 ingespannen om samen met Wooninc. hiervoor een geschikte invulling te vinden. Dat heeft geresulteerd in een plan dat bestaat uit een binnenplein met een lunchplek en overlegruimten en daaraan gelegen de kantoorruimtes voor WIJeindhoven, WoonincPlusVitalis, Stayinc. en huidcentrum Mohsa.

Ontwerpproces Grijze Generaal

Op basis van het Programma van Eisen en de wensen en eisen van de gebruikers, heeft Laride samen met Burobas het inrichtingsvoorstel uitgewerkt tot het definitieve inrichtingsplan. Het projectmanagement is verzorgd door Laride.

Bouwproces, samenwerking en betrokkenheid

Voor de realisatie is gekozen om te werken in een bouwteam. Laride bracht hiervoor de uitvoerende partijen BanBouw, Alwako en Mansveld samen waarbij samenwerken, kennisdelen en verbinden van de partijen centraal staat. In december 2018 is gestart met de verbouwing, waarbij Laride de directievoering verzorgt.

Conform planning wordt de oplevering van de verbouwing en de inhuizing van alle partijen begin juli 2019 verwacht. De eerste werkdag voor WIJeindhoven in haar nieuwe kantoor staat gepland op medio augustus.

Impressie centrale binnenplein Grijze Generaal door Burobas