Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directeur
06 - 14 373 996

Partijen verbinden is de sleutel tot succes

Om cliënten professioneel tegemoet te komen, organiseren eerstelijns zorgverleners zich steeds vaker in een gezondheidscentrum. Eenmaal samen gehuisvest, lijkt de clustering vanzelfsprekend, echter in de praktijk kost het veel energie om een duurzaam samenwerkingsverband echt van de grond te krijgen. Denk aan historisch gegroeide verworvenheden, andere normeringen vanuit brancheverenigingen of de overheid, diversiteit in fiscale regelgeving en specifieke wensen ten aanzien van ruimtes en voorzieningen.

Samen werken aan haalbaarheid

Laride spreekt de taal van de verschillende zorgverleners en weet wat er speelt binnen hun branche. Hierdoor kunnen parallellen gevonden worden op basis waarvan bijvoorbeeld de ruimtes efficiënt kunnen worden ingedeeld. Door deze specifieke kennis kan Laride bovendien partijen bij elkaar brengen en samenwerkingsovereenkomsten vormgeven.

Eigendomsverschillen

Binnen één cluster kan sprake zijn van verschillende eigendomswensen. Zo kan de ene partij willen huren en kan een andere partij liever kopen. Toch zal men gezamenlijk keuzes moeten maken ten aanzien van onderhoud, beheer en exploitatie. Laride adviseert partijen in de diverse contractvormen en regisseert een eerlijke en heldere verdeelsleutel. Daarbij wordt rekening gehouden met de diverse fiscale regelingen en richtlijnen vanuit de brancheverenigingen. Mocht financiering van een dergelijk initiatief met eigen middelen lastig zijn, dan onderzoekt Laride de financieringsmogelijkheden door derden.

Haalbare exploitatie

Laride onderkent de kracht van gezondheidscentra en ontwikkelt haalbare (samenwerkings)concepten waarbinnen zorgverleners en cliënten zich prettig voelen. Altijd op maat en binnen de geldende regelgeving. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de investeringskosten, maar wordt ook rekening gehouden met een haalbare exploitatie tijdens de gebruiksfase. Samenwerking is het sleutelwoord. Laride is de verbindende factor.