Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directie
06 - 14 373 996

Kleinschalige woonvoorzieningen voor wonen, zorg en welzijn

Grote traditionele verzorgingstehuizen met gangen en kamertjes zijn niet meer van deze tijd. Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Zorg is dan op afroep beschikbaar. Steeds vaker worden groepswoningen voor ouderen met 24-uurs zorg gecombineerd met appartementen voor de lichte zorg. De ligging van deze woonzorgcomplexen is meestal in een wijk om ontmoeting en sociale contacten te stimuleren.

Totaalvisie

Laride is nauw betrokken bij de realisatie van dergelijke woonzorgcomplexen en ondersteunt zowel zorginstellingen als woningcorporaties bij de (her)ontwikkeling daarvan. Het betreft dan niet alleen nieuwbouw, maar ook transformatie of renovatie van bestaand vastgoed. Door de combinatie van kennis en kunde, op zowel het gebied van zorgaspecten als de financiering van de zorg, leveren wij een totaalvisie, waardoor met het gebouw optimaal rendement behaald kan worden. Denk dan aan technische aspecten als functionele routing in en rondom het gebouw, inpassing in een wijk, duurzame energievoorzieningen of creatieve oplossingen voor gezamenlijk gebruik van ruimtes.

Kosten - baten

Laride geeft ook advies over de potentie van het bestaande onroerend goed en de financiering van een woonzorgcomplex. Gaat een zorginstelling zelf bouwen en beheren, of wordt de accommodatie gehuurd van bijvoorbeeld een woningcorporatie of belegger? Meerdere scenario’s worden doorgerekend en getoetst op leefbaarheid en haalbaarheid, rekening houdend met de wet- en regelgeving die binnen de zorg van toepassing is. Laride kan ook de verbinding tot stand brengen tussen verschillende partijen om het plan financieel en economisch rond te krijgen.

Vraag onze flyer 'woonzorgcomplexen' aan.

Referenties

PaulusProject Someren

Nieuwbouw woonzorgvoorziening en sociale huurwoningen in Someren

Renovatie De Horst

Duurzaam verbeteren van seniorenwoningen in Woensel-Zuid

Hostel Zuiderparkweg Den Bosch

Nieuwbouw woonzorgcomplex met hostelfunctie en 20 sociale huurappartementen

Woonzorgcomplex Bredeweg Roermond

Empathisch wonen als uniek zelfstandig woonconcept

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Ambitieus woonzorgcomplex met 220 appartementen

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Maatschappelijk vastgoed voor kwetsbare doelgroep