Volg ons op: (040) 234 8000

Het Nieuwe Leren

Door de digitalisering van de wereld om ons heen verandert ook de onderwijsmethodiek. Het Nieuwe Leren staat voor plaats en tijd ongebonden onderwijs, waarin het internet en social media een belangrijke rol spelen. Een nieuwe inspirerende leeromgeving past vaak niet in de traditionele onderwijshuisvesting. Onderwijsinstellingen gaan daarom op zoek naar flexibele huisvesting die ruimte biedt voor groepsonderwijs, individuele leerplekken en bijvoorbeeld projectmatig onderwijs.

Samenwerking

Leren voor de toekomst betekent dat hogescholen actueel moeten blijven en aansluiting moeten houden met het bedrijfsleven. Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden in de vorm van colleges, stages of bedrijfsbezoeken.

Krimp en groei

Nu de eerste krimp is ingezet in het primair onderwijs, is de verwachting dat ook hogescholen in de toekomst te maken krijgen met krimp. Met flexibele huisvestingscenario’s probeert men hier nu al op in te spelen.

Laride is strategisch sparringpartner voor onder meer Fontys Hogescholen en ondersteunt hen in de vormgeving van passende huisvestingsscenario’s. Hierin spelen niet alleen de gebouwen een rol, maar ook de organisatie, medewerkers en onderwijsvisie.