Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directeur
06 - 30 033 640

Integrale campusgedachte voor inspirerende leeromgeving

Het beroepsgerichte onderwijs zoekt steeds vaker verbinding met het bedrijfsleven om actueel te blijven en hun studenten voor te bereiden op hun werkzame leven. Het nieuwe beroepsonderwijs stelt haar deuren open voor bedrijven en is continu op zoek naar samenwerking. Niet alleen in ruimtes, maar ook door uitwisseling van kennis, stageplaatsen en leerplekken. Het beroepsonderwijs kent door de digitalisering veel meer mogelijkheden en probeert inspirerende leeromgevingen te creëren, waarin jongeren zich persoonlijke kunnen ontwikkelen en een vak leren.

Flexibiliteit

De combinatie van theorie en praktijk in het onderwijs en het verbinden van clusters vraagt om creatieve oplossingen, waarin korte (loop)lijnen een hoofdrol spelen. Zo kan er van elkaar geleerd worden en kunnen leerlingen eenvoudiger met elkaar samenwerken. Het klassieke groepsonderwijs wordt vervangen door probleemgestuurd en projectmatig onderwijs. Een docent wordt coach. Leerlingen werken steeds meer zelfstandig of in groepjes aan opdrachten. Dat stelt andere eisen aan de huisvesting die vooral flexibel, multifunctioneel en duurzaam moet zijn.

Integraal kijken kan kansen bieden

Verbinding en uitwisseling van kennis staan hoog in het vaandel. Net als de culturele ontwikkeling en de interactie met de maatschappij. Steeds vaker stellen onderwijsinstellingen hun ruimtes en voorzieningen ter beschikking aan de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting van een bibliotheek, het verzorgen van cateringactiviteiten voor ouderen in de buurt, ontwikkelen van studentenwoningen rondom een campus of het openstellen van een sporthal voor lokale evenementen. Door de huisvesting in breder perspectief te zien dan alleen een opleidingslocatie, kunnen er veel meer mogelijkheden voor ontwikkeling en verbinding ontstaan.

Grensoverschrijdend

Laride ziet huisvesting altijd als onderdeel van een bredere context en zoekt naar de interactie met de omgeving. Wij hebben kennis van de verschillende werelden die in het beroepsonderwijs samenkomen: onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke voorzieningen en wijkontwikkeling. Daardoor kunnen wij samen met directies toekomstgerichte onderwijsconcepten vormgeven en uitwerken. Wij leggen de verbinding tussen partijen en helpen u uw ambities waarmaken.

Referenties

School 23 en Stercollege Educatie Summa College

Samen naar de Blécourtstraat te Eindhoven

Herontwikkeling en nieuwbouw SintLucas

Creative community geeft toekomst aan scheppende industrie op Strijp-S, Eindhoven

Commanderij College, Beek en Donk

Onderwijsgebouw met sporthal geeft kern toekomstwaarde

Brede School en Kindcentrum, Helmond

Bijzonder en kleurrijk ontwerp