Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directeur
06 - 30 033 640

Maatschappelijk vastgoed vraagt om een integrale aanpak

Bij het vormgeven en realiseren van accommodaties met een maatschappelijke functie zijn de centrale onderwerpen: samenwerking, synergie, leefbaarheid en exploitatie. De mix van ‘harde’ randvoorwaarden en ‘zachte’ actoren maakt het tot een boeiend en veelal kansrijk proces. Zorgvuldige communicatie, politieke vaardigheden en een integrale aanpak moeten partijen bij elkaar brengen, risico’s beheerbaar maken en plannen optimaliseren.

Clustering

Door demografische veranderingen, veroudering van gebouwen en wijzigende gebruikerswensen worden maatschappelijke gebouwen steeds minder optimaal gebruikt. Lokale overheden en bestuurders krijgen te maken met leegstand of exploitatieverliezen. Het renoveren of (her)ontwikkelen van deze locaties blijkt vaak economisch niet haalbaar. Door single use gebouwen te clusteren en maatschappelijke functies onder één dak samen te brengen, is het mogelijk kosten te delen, exploitatievoordelen te behalen en meer synergie te bereiken. Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid in buurten en wijken vergroot. Steeds vaker zien we lokale initiatieven ontstaan die nog meer waarde toevoegen een aan nieuw wijkcentrum, buurthuis, sportvoorziening of MFA. Hierdoor wordt het maatschappelijk vastgoed een ankerpunt in een wijk.

Helderheid in proces

Maatschappelijk vastgoed kenmerkt zicht door een veelheid van partijen, met uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen en verschillen financieringsstromen. Laride brengt partijen in verbinding en ondersteunt hen te komen tot een duurzaam huisvestingsconcept en haalbaar plan, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid. Vanuit de gebruikerswensen en de exploitatiegedachte bedenken wij verschillende scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak van de gemeenschap. Daarbij sturen wij op consensus en bundeling van geldstromen en verantwoordelijkheden.

Referenties

Nieuwbouw Kasteellaan Waalwijk

Creatief onderzoek Laride leidt tot haalbaar plan met 75 sociale huurwoningen voor Casade

Uitbreiding Vincentre Nuenen

Projectmanagement voor Brabants erfgoed

Volledig houten sociale huurwoningen: Nur-Holz in Weert

Duurzaam, milieuvriendelijk en comfortabel wonen in een Nur-Holz woning in Weert

PaulusProject Someren

Nieuwbouw woonzorgvoorziening en sociale huurwoningen in Someren

Circulair bouwen Michiel de Ruyterstraat Waalre

Circulair nieuwbouwproject van 25 sociale nul-op-de-meter huurwoningen

Hostel Zuiderparkweg Den Bosch

Nieuwbouw woonzorgcomplex met hostelfunctie en 20 sociale huurappartementen

Nieuwbouw Fakkellaan biedt woonperspectief

Zelfstandig wonen voor kwetsbare doelgroep GGzE in Eindhoven

Centrumplan Leende

Kwaliteitsimpuls voor leefbaarheid

Interim projectmanagement

Ontzorgen bij vastgoedprojecten Area te Uden

't Uivernest, Hank

Nieuw dorpshuis op historische locatie

Nieuwbouw MFA Handel

Samen werken aan leefbaarheid

MFA De Loop'r, Olland, gemeente Meierijstad

Integrale aanpak voor haalbaarheid

MFC Brukske, Venray

Nieuw MFC kwaliteitsimpuls voor omliggende woningen

MFA De Koppel, Nederwetten

Kleine ingreep met groots effect

Combiproject Gerwen

Brede scope bevordert leefbaarheid

BMV Kronenberg, Horst a/d Maas

Voorzieningencluster geeft dorp toekomstwaarde

Kindcentrum De Raagten, Beek en Donk

Spelen en leren onder één dak

Brede School De Dompelaar, Elsendorp

Integratie bestaande bouw en nieuwbouw voor MFA

MFC Breskens

MFC voor behoud en verbetering vitaliteit in kern