Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
06 - 14 373 996

Wijkvisie en leefbaarheid staan centraal

De tijd van zelfstandige woningbouwontwikkeling is voorbij. Woningbouwontwikkeling maakt vaak onderdeel uit van een groter geheel, zoals het vergroten van de leefbaarheid in wijken en kernen. Of woningbouw draagt bij aan de haalbaarheid van andere initiatieven. Dit betekent dat de ontwikkeling en realisatie van woningbouw in een bredere context geplaatst worden en onderdeel worden van een groter en breder strategisch spel, waarbij in de regel altijd veel partijen – met tegenstrijdige belangen – betrokken zijn. De complexiteit van besluitvorming en visie, financieringsstromen, bewonerscommunicatie en beheer- en exploitatieafspraken vraagt om een integrale benadering met een brede oriëntatie op de mogelijkheden en randvoorwaarden van de omgeving.

Voorzieningen

Naast het woonproduct stellen bewoners ook hogere eisen aan de directe woonomgeving: voorzieningen, veiligheid, sociale ontmoetingen, bereikbaarheid, ontspannen (groen). Analyse van omgeving en eventuele investering in woonomgeving dienen integraal betrokken te worden bij het project. Het gaat om de context en het grotere geheel. Daarbij houdt Laride zowel rekening met de ‘harde’ aspecten van de bebouwde omgeving als de ‘zachte’ aspecten die de bewoners en gebruikers aangaan.

Verduurzaming woningportefeuille

Verouderde wijken vragen niet alleen om vernieuwing van de woningen, maar ook om het verduurzamen van de leefomgeving in de gehele wijk. De verankering van woningrenovatie in een totaalconcept en bredere context is essentieel voor de toekomstbestendigheid van een leefgebied. Laride is in staat het proces te leiden dat verduurzaming van een woningportefeuille voor een woningcorporatie of belegger oplevert én tegelijkertijd de leefbaarheid voor de bewoners vergroot.

Draagvlak

Laride is door kennis, ervaring en creativiteit in staat om renovatie- en nieuwbouwprocessen zodanig aan te sturen, dat wijk- en woonoplossingen met een breed draagvlak ontstaan. Toekomstbestendigheid, transformeerbaarheid, flexibiliteit en hoogwaardigheid zijn belangrijke thema’s. Gedurende het hele traject houden we de belangen van de opdrachtgevers, de bewoners en de omwonenden nauwlettend in de gaten. Want daar draait het uiteindelijk om: de samenhang en leefbaarheid van onze woonwijken.

Referenties

Frederik toren S-West

Kwaliteitsmanagement voor bouw uniek woongebouw op Strijp-S

Transformatie De Bunker naar BunkerToren

BunkerToren: 100 meter hoge woontoren wordt nieuw icoon in Eindhoven

Barcelona: groots sociale woningbouwproject

Kwaliteitsimpuls van de kanaalzone in Oirschot middels duurzaam nieuwbouwproject.

Circulair bouwen Michiel de Ruyterstraat Waalre

Circulair nieuwbouwproject van 25 sociale nul-op-de-meter huurwoningen

Renovatie De Horst

Duurzaam verbeteren van seniorenwoningen in Woensel-Zuid

Meierijlaan Eindhoven

Realisatie 24 luxe woningen in Hof24

Realisatie nul-op-de meter woningen in Helden

Transformatie van 43 woningen in Helden naar energieneutraal en duurzaam

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Ambitieus woonzorgcomplex met 220 appartementen

Eurostaete: wonen op hoog niveau

Herontwikkeling Eurobuilding zorgt voor kwaliteitsslag Stadionkwartier

Toversnest, Heeze Wooninc.Plus concept

Wonen en ontmoeten voor 55+

Nieuwbouw en uitbreiding PicusKade, Eindhoven

Herontwikkeling historische locatie

CPO-Woningen Beekdael in Waalre

Ontwerp zelf uw eigen woning en buurt

Herbestemming OLV8, Eindhoven

Herbestemming kantoor tot studentenwoningen

MFA en woningen, Luyksgestel

Onderwijs, opvang en ontspanning onder één dak

Woningen Weverspoort, Helmond

Binnenstedelijke herstructurering

MFA De Koppel, Nederwetten

Kleine ingreep met groots effect

Combiproject Gerwen

Brede scope bevordert leefbaarheid

Brede School Wolvenhei en woningen, Best

Flexibele woon- en leeromgeving

Woningen Pastoor Sickingstraat, Eindhoven

Bedrijfspand wijkt voor woningbouw

Woonpark Picus West, Eindhoven

Industriegebied wordt bijzondere woonomgeving

Woonwijk Meerhoven, Eindhoven

Eengezinswoningen als kleurenspel in nieuwe wijk

BS en appartementen Andriesplein, Nuenen

Herontwikkeling locatie voormalige Andrieskerk

Medisch Centrum Dommelen

Zorgaanbieders en woningscorporatie schuiven plannen ineen

Woonpark Sint Cyr, Geldrop

Markante architectuur door bijzonder materiaalgebruik

Starterswoningen, Nuenen

Woningbouw draagt bij aan haalbaarheid

Wooncomplex Mariënburg, Gemert

Seniorencomplex in het groen

Plan Oliemolen, Gemert

Eigentijdse woningen met knipoog naar verleden

Berglaren en Molenakker, Gemert

Nieuwe wijken met behoud van bestaand karakter

Winkelunits en woningen Aalsterweg, Eindhoven

Ontwerp sluit aan bij omgeving

Woon/winkelcomplex Smalle Haven, Eindhoven

Plezierig wonen in druk centrum

Woningen Nieuwe Biezen, Gemert

Appartementen, maatschappelijke ruimte en stallinggarage

Woongebied Parkwachters, Best

Woningen als geluidsscherm

Schoolwoningen Breedvennen, Leende

Nu school, straks woning