Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directie
06 - 14 373 996

Huisvestingskeuzes maken in een dynamische omgeving

De gezondheidszorg is continu in beweging. Cliënten worden veeleisender en dragen zelf meer verantwoordelijkheid. Van een aanbodgerichte markt wordt de zorg steeds meer vraaggestuurd. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om een andere benadering, andere zorgvisie, kwaliteit en kwantiteit.

Transformeerbaar ontwikkelen

Bij de vertaling van de veranderingen binnen de sector naar passende huisvesting gelden bijzondere regelgeving, normeringen en kwaliteitscriteria. Ondersteuning bij vastgoedbeleid en bouwprojecten vereist een grote mate van kennis van het veld, de spelers, de doelgroepen en de actuele ontwikkelingen in die regelgeving. Het draait om transformeerbaar ontwikkelen om in staat te zijn aan de veranderende marktvraag te kunnen blijven voldoen. Daarin streven wij naar een duurzame exploitatie gedurende de levensduur van het gebouw.

Verbinding tussen zorg, wonen en welzijn

Laride heeft de benodigde kennis en de expertise in huis en ondersteunt organisaties in de gezondheidszorg bij keuzes binnen het vastgoedbeleid. Bij bouwprojecten zorgt Laride voor de uitvoering van het voorbereidende onderzoek en vervolgens van de projectregie van het ontwerp tot en met de realisatie. We maken de verbindingen met de maatschappelijke omgeving van wonen en diensten en spreken de taal van de belanghebbenden.

--> Woonzorgcomplexen: "Kleinschalige woonvoorzieningen voor zorg, wonen en welzijn"

--> Gezondheidscentra: "Partijen verbinden is de sleutel tot succes"

Referenties

PaulusProject Someren

Nieuwbouw woonzorgvoorziening en sociale huurwoningen in Someren

Renovatie De Horst

Duurzaam verbeteren van seniorenwoningen in Woensel-Zuid

Hostel Zuiderparkweg Den Bosch

Nieuwbouw woonzorgcomplex met hostelfunctie en 20 sociale huurappartementen

Woonzorgcomplex Bredeweg Roermond

Empathisch wonen als uniek zelfstandig woonconcept

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Ambitieus woonzorgcomplex met 220 appartementen

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Maatschappelijk vastgoed voor kwetsbare doelgroep

Vervangende nieuwbouw Neos, Eindhoven

Nieuwbouw Labrehuis te Eindhoven

Woonzorgcentrum Nedermazehof, Weert

Kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met zorgindicatie

Zorgwoningen JOVO/Woondroom, Veldhoven

Unieke benadering zorgt voor prikkelarme woonomgeving

Woonzorgcomplex Pieter Eiffhuis, Eindhoven

Van zorgvisie naar veilig woonplezier

MFA Veldhoven Midden, Veldhoven

Onderwijs en zorg onder één dak

Woonzorgcentrum Zuyderborgh, Weert

Zelfstandig wonen in combinatie met persoonlijke zorg

Medisch Centrum Emmalaan, Valkenswaard

Medische partners verenigd in wooncomplex

Gezondheidscentrum Axel

Voorbeeldproject voor provincie Zeeland

Medisch Centrum Dommelen

Zorgaanbieders en woningscorporatie schuiven plannen ineen

Woonzorgcentrum Hornehoof, Weert

Divers woonprogramma op bestaande locatie

Gezondheidscentrum Stratum, Eindhoven

Grote variëteit aan zorgvoorzieningen onder één dak

PG-woningen De Sterren, Eindhoven

Voorbeeldproject College Bouw zorginstellingen