Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Management | Senior Adviseur
06 - 53 737 650

Design & Build

Een samenwerkingsvorm met zekerheid over prijs en kwaliteit

Steeds vaker wordt een Design&Build vraag in de markt gezet om nieuwe huisvesting te realiseren. Het ontwerp en de uitvoering worden dan aan één marktpartij gegund op basis van een UAV-GC contract. Er is geen sprake meer van een formele scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsdisciplines, maar juist van een integrale aanpak met resultaatsverbintenis. Laride is bekend met D&B-trajecten en adviseert opdrachtgevers bij de juridisch juiste formulering van de opdracht en de contractvorming. Denk daarbij aan het formuleren van de gewenste kwaliteit (‘outputspecificaties’), de financiële afspraken, de contractuele, organisatorische en procesmatige onderwerpen.

Bij een D&B-vraag dient vooraf heel goed nagedacht te worden over de functionaliteit en kwaliteit van een gebouw. Een helder technisch en functioneel Programma van Eisen is een cruciale randvoorwaarde om deze contractvorm te doen slagen. Daarom is het belangrijk om alle gebruikers al in een vroeg stadium aan tafel te krijgen om wensen en eisen te inventariseren in te integreren in de 'uitvraag'. Wij ondersteunen u bij dit proces en formuleren uw wensen in een helder Programma van Eisen, wat wij vervolgens namens u op de markt zetten. Zo garanderen wij dat er een gebouw gerealiseerd wordt waarin het plezierig wonen, leren of werken is.

Niet elk project is geschikt om als Design&Build in de markt te zetten. Dat hangt af van welke zekerheden u wenst en hoeveel invloed u nog wenst te hebben gedurende het ontwerp- en bouwproces. Samen met u beoordelen onze adviseurs welke aanbestedingsvorm voor u het meest geschikt is.

Referenties

MFA Noorderhuis

Projectmanagement namens aannemer voor groot multifunctioneel centrum

Transformatie voor Udense 'Rooie School'

Nieuwe onderwijshuisvesting voor 1.460 leerlingen en 165 docenten.

Nieuw politiebureau Sittard en Brunssum

IJzersterke samenwerking met politie Sittard en Brunssum

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Maatschappelijk vastgoed voor kwetsbare doelgroep

Brede School De Vleer Plus, Etten-Leur

Design & Build contract geeft zekerheid

Brede School Plus D'n Overkant, Etten-Leur

Winnend project dankzij onderscheidende aanpak

MFA De Vogelweide, Schoonhoven

Plankwaliteit doorslaggevend in guning

MFA Veldhoven Midden, Veldhoven

Onderwijs en zorg onder één dak

Brede School Wolvenhei en woningen, Best

Flexibele woon- en leeromgeving