Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maarten van Nuenen
Maarten van Nuenen
Vastgoedadviseur
06 - 22 688 972
Simon van der Sanden
Simon van der Sanden
Projectmanager
06 - 22 450 980

Projectbureau

Deskundigheid en kennis op afroep

Als kenniscentrum en vraagbaak helpt het Laride projectbureau specifieke en op zichzelf staande huisvestingsvraagstukken objectief in kaart te brengen en op te lossen.

Het projectbureau ondersteunt onze managers bij de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van onder meer kosten, bouwtechniek, bouwfysica, duurzaamheid, onderhoud en beheer. Vanwege deze betrokkenheid heeft het projectbureau op veel terreinen expertise opgebouwd en is op de hoogte van de specifieke en actuele aspecten van huisvestingsprojecten.

Voor Laride is het projectbureau een kenniscentrum en vraagbaak van onschatbare waarde. Kennisontwikkeling en –deling vormen daarbij een belangrijk thema. Vandaar dat we deze waardevolle expertise ook los van onze andere dienstverlening ter beschikking stellen aan de markt.

U kunt ons projectbureau onder meer inschakelen voor:

 • Bouw- en stichtingskostenramingen
 • Onderhoudsbegrotingen en meerjarenonderhoudsplanningen
 • Voorbereidings- en uitvoeringsplanningen
 • Opstellen van technisch programma van eisen
 • Controle van bestekdocumenten
 • Beoordeling van meer- en minderwerkopgaven
 • Aanvragen en spiegelen van offertes
 • Opstellen van technische omschrijvingen
 • Bouwkundig en installatietechnisch advies en inspecties
 • Begeleiding van (Europese) aanbestedingen
 • Wet- en regelgeving
 • Second opinion
 • GPR score berekenen en adviseren
 • Begeleiding in het opstellen van overeenkomsten
 • Duurzaamheidsmaatregelen (BREEAM)