Volg ons op: (040) 234 8000

Huisvestingsonderzoek

Weten waar u aan toe bent

Om te weten of uw plannen realistisch en haalbaar zijn, voert Laride een integraal huisvestingsonderzoek uit. Dit beperkt zich niet alleen tot het gebouw of de locatie. Ook de financiële consequenties en de gevolgen voor de gehele organisatie en de medewerkers worden in kaart gebracht. Met een huisvestingsonderzoek krijgt u vroeg inzicht in uw plannen en heeft u zekerheden om tot besluitvorming te komen.

Integrale aanpak

De analyses die onderdeel uitmaken van een huisvestingsonderzoek worden integraal benaderd en uitgevoerd. Denk aan haalbaarheidsberekeningen, een analyse van de omgeving, risicoanalyses, ruimte- en vlekkenplannen, samenwerkingsvormen, een QuickScan op onderhoud of duurzaamheidskeuzes. Vanuit een visie van Total Cost of Ownership worden verschillende scenario’s opgesteld met hun consequenties voor het gebouw, de organisatie, de mensen en hun omgeving.
Wij kunnen u vervolgens adviseren de juiste afwegingen te maken om draagvlak te creëren en stakeholders te overtuigen.

Financiering en eigendom

Ook kunnen wij adviseren in centralisatie/decentralisatie van gebouwen, kopen, lease of huren en samenwerkingsvormen met andere instanties in de regio. Daarbij kijken wij hoe u optimaal rendement kunt maken met uw vastgoed. Bovendien kunnen wij u adviseren in hoe huisvesting uw bedrijfsvoering of onderwijsvisie optimaal kan ondersteunen.

QuickScan

Het kan ook zijn dat u geen behoefte heeft aan een uitgebreid onderzoek, maar dat u wel wilt weten hoe toekomstbestendig uw huisvesting is. In dat geval voert Laride een QuickScan uit, die u in grote lijnen inzicht geeft in de technische staat van uw gebouw en de organisatorische mogelijkheden. 
U krijgt onder andere zicht op uw noodzakelijke en preventieve onderhoudsactiviteiten, die een basis kunnen zijn voor een meerjarenonderhoudsplan.

Referenties

Huisvestingsonderzoek Vrijdag Premium Printing

Van twee locaties naar unilocatie

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Maatschappelijk vastgoed voor kwetsbare doelgroep

Vervangende nieuwbouw Neos, Eindhoven

Nieuwbouw Labrehuis te Eindhoven

Commanderij College, Beek en Donk

Onderwijsgebouw met sporthal geeft kern toekomstwaarde

Worldpack, Eindhoven

Efficiënt bedrijfspand voor promotionele tassenspecialist

't Uivernest, Hank

Nieuw dorpshuis op historische locatie

MFA Lieshout

Flexibel gebouw met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden

Nieuwbouw MFA Handel

Samen werken aan leefbaarheid

Kindcentrum De Grasspriet, Valkenswaard

Nieuwe onderwijsvisie leidend voor ontwerp

MFA De Loop'r, Olland, gemeente Meierijstad

Integrale aanpak voor haalbaarheid

MFA 't Wingerds hof, Wijngaarden

Ontmoetingsplaats voor het dorp en omstreken

Brede School Sint Jan, Leenderstrijp

Multifunctionele voorziening vergroot leefbaarheid

Brede School Moergestel, Oisterwijk

Onderwijsvisie optimaal vertaald in huisvesting

Brede School en Kindcentrum, Helmond

Bijzonder en kleurrijk ontwerp

SWA Schoolstraat, Hilvarenbeek

Kind centraal in Samenwijsvisie

Combiproject Gerwen

Brede scope bevordert leefbaarheid

Medisch Centrum Emmalaan, Valkenswaard

Medische partners verenigd in wooncomplex

Nieuwbouw MFC Oostburg

Gebiedsontwikkeling oplossing voor haalbaarheid nieuwe school

Basisschool Het Klokhuis, Geldrop

Onderwijsvisie leidt tot onderwijsconcept op maat

SWA Gelderakkers, Hilvarenbeek

Plannen ontwikkelen in nieuwe wijk vraagt om flexibiliteit en volharding