Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Strategisch adviseur
06 - 53 737 650

Vastgoedstrategie

Partner in strategische vastgoedvraagstukken

Huisvesting en vastgoed is meer dan een stapel stenen. Passende huisvesting faciliteert een efficiënte bedrijfsvoering, verhoogt de medewerkerstevredenheid of versterkt uw vermogenspositie. Bovendien onderstreept een gebouw het imago en de uitstraling van uw instelling of organisatie. Een juiste vastgoed- of huisvestingsstrategie helpt u kaders helder te krijgen voor de komende jaren. Ook krijgt u inzicht in de baten en de lasten, risicobeheersing en mogelijkheden.

Grensoverschrijdende inzichten

Met Laride aan uw zijde verzekert u zich van een strategisch sparringpartner met creatieve inzichten en een effectief netwerk. Plannen reiken verder dan de grenzen van wat mogelijk lijkt. Door integraal denken, kijken wij verder dan alleen het gebouw. Ook de omgeving en de trends in de sector waarin u opereert nemen we mee. Wij zien huisvesting als een bedrijfsmiddel om processen te verbeteren. Buiten kaders denken en onconventionele oplossingen bedenken, past bij onze ondernemersgeest. Maar altijd doordacht en onderbouwd.

Toekomstgericht

Wij zijn van mening dat vastgoed niet alleen nu waarde dient te hebben, maar ook zo lang mogelijk haar waarde moet behouden. Dus staan wij stil bij vragen als: ‘Wat zijn de toekomstige mogelijkheden van een gebouw?’ of ‘Wat is een reële beleggingswaarde?’. Met transformatiemodellen brengen we diverse scenario’s in beeld met bijbehorende risico’s en kansen. Zo krijgt u inzicht in het voor u meest optimale scenario en de gevolgen daarvan voor nu en in de toekomst.

Planexploitatie

Vastgoed is een bedrijfsmiddel dat geld kost, maar ook rendement op kan leveren. Zo kijken wij niet alleen naar investeringskosten of stichtingskosten, maar ook naar gebruikslasten, onderhoud en exploitatie. Alles draait om Total Cost of Ownership. Aan de hand van een verdienmodel adviseren wij u hoe u maximaal rendement kunt halen uit uw huisvesting of vastgoed.

Referenties

Vervangende nieuwbouw Neos, Eindhoven

Nieuwbouw Labrehuis te Eindhoven

Toversnest, Heeze Wooninc.Plus concept

Wonen en ontmoeten voor 55+

De Ploeg, Bergeijk

Weverij krijgt nieuwe bestemming