Volg ons op: (040) 234 8000

Gebiedsontwikkeling

Regie in het kader van gezamenlijk belang

Gebiedsontwikkelingen kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, politieke gevoeligheden en uiteenlopende – vaak tegenstrijdige – belangen van diverse partners. Aanpassingen hebben vaak veel impact op de omgeving en het gebied. Meestal spelen er meerdere vraagstukken tegelijkertijd.
Het gaat niet om één of meerdere gebouwen, maar om het geheel. Om de verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen én belanghebbenden. Met als doel meerwaarde creëren voor een wijk, dorpskern, centrum of binnenstedelijk gebied.

Verbinden

Laride is in deze processen uw onafhankelijke en transparante regisseur. Wij zien het als onze taak om de belangen van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen om tot consensus te komen. Het is een dynamisch proces van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen als de samenwerkingsverbanden. Wij wegen de individuele belangen zorgvuldig af en toetsen deze in het belang van de gezamenlijke opgave.

Integrale aanpak

Uitgangspunt bij een gebiedsontwikkeling is de doelgroep waarvoor de ontwikkeling gerealiseerd wordt. Wat beweegt hen? Hoe ziet hun leven er over 15 jaar uit? Dat verbinden wij met de mogelijkheden van de locatie, de markt, wijkvisie en de techniek. We hebben zowel aandacht voor de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van het proces. Het gaat over integrale conceptontwikkeling, die verder gaat dan alleen de investeringskosten. Ook de exploitatie van het gebied op lange termijn is van essentieel belang.

Referenties

Nieuw MFA voor Hapert

Multifunctionele Accommodatie verenigt sociale activiteiten tot warm Hart voor Hapert

Barcelona: groots sociale woningbouwproject

Kwaliteitsimpuls van de kanaalzone in Oirschot middels duurzaam nieuwbouwproject.

Centrumplan Leende

Kwaliteitsimpuls voor leefbaarheid

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Ambitieus woonzorgcomplex met 220 appartementen

Eurostaete: wonen op hoog niveau

Herontwikkeling Eurobuilding zorgt voor kwaliteitsslag Stadionkwartier

Nieuwbouw en uitbreiding PicusKade, Eindhoven

Herontwikkeling historische locatie

CPO-Woningen Beekdael in Waalre

Ontwerp zelf uw eigen woning en buurt

De Ploeg, Bergeijk

Weverij krijgt nieuwe bestemming

Woningen Weverspoort, Helmond

Binnenstedelijke herstructurering

Woningen Pastoor Sickingstraat, Eindhoven

Bedrijfspand wijkt voor woningbouw

Woonpark Picus West, Eindhoven

Industriegebied wordt bijzondere woonomgeving

Woonwijk Meerhoven, Eindhoven

Eengezinswoningen als kleurenspel in nieuwe wijk

Woonpark Sint Cyr, Geldrop

Markante architectuur door bijzonder materiaalgebruik

Plan Oliemolen, Gemert

Eigentijdse woningen met knipoog naar verleden

Berglaren en Molenakker, Gemert

Nieuwe wijken met behoud van bestaand karakter