Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directeur
06 - 14 373 996
Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directeur
06 - 30 033 640
René Clijsen
René Clijsen
Strategisch adviseur
06 - 53 737 650

Missie

Het creëren van haalbare (maatschappelijke) oplossingen met draagvlak

Onze drive is om huisvestingsvraagstukken, -plannen of vastgoedprojecten voor onze opdrachtgevers haalbaar te maken. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie en met kennis van de wereld waarin de opdrachtgever opereert. Of dat nu is vanuit de corporatiewereld, het onderwijs, de zorg of het commercieel vastgoed, wij weten dankzij ons uitgebreide netwerk integrale verbindingen te leggen.

Complexe vraagstukken brengen we terug tot de essentie en plaatsen we in een ruimer kader. Niet het gebouw maar het vergroten van de leefbaarheid is ons uitgangspunt bij maatschappelijke opgaven. We onderkennen de sociale belangen en dankzij onze politieke antenne en vaardigheden weten wij draagvlak te creëren bij opdrachtgevers, investeerders, gebruikers en omwonenden. Daarbij verliezen we de technische kant niet uit het oog. Want uiteindelijk is het resultaat dat telt: een prettige leer-, leef- of werkomgeving die sociaal en financieel rendeert.

Visie

Creëren, sturen, verbinden

Onze toegevoegde waarde schuilt in de integrale aanpak van complexe (maatschappelijke) projecten. We benaderen een vraagstuk in de volle breedte om de kans van slagen te vergroten. Dus niet alleen vanuit vastgoedontwikkeling, maar ook vanuit financieringsoplossingen, het creëren van (politiek) draagvlak en het managen van verwachtingen. Wij ontzorgen volledig, waarbij opdrachtgevers wel de volledige regie en controle behouden.

Wij maken al in de voorfase het verschil door het aandragen van creatieve oplossingen, het leggen van onconventionele verbindingen en het maximaal inzetten van netwerken. Geen traditionele oplossingen en processen, maar maatwerk voor elke opgave. Nieuwbouw is geen vanzelfsprekendheid. Laride onderkent de waarde van renovatie en herbestemming.

De kracht van Laride schuilt in onze gedreven vastgoedprofessionals met ieder hun eigen kwaliteit en onderscheidend vermogen. Op een flexibele en dynamische manier spelen we in op de veranderende wereld van huisvesting en vastgoed. Proactief en daadkrachtig, met oog voor de courantheid van een gebouw. Nu en in de toekomst.