Volg ons op: (040) 234 8000

Laatste loodjes voor (ver)nieuwbouw DAF Museum

Wij danken het bestuur van het DAF Museum voor het in ons gestelde vertrouwen, omdat met de medewerking van het DAF Museum de ontwikkeling van het project PicusKade tot stand is kunnen komen.

Gepubliceerd op 09/07/2019

Laride en Architectuurcentrum Eindhoven

Het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving. Laride ondersteunt het ACE als sponsor en collega Karel Steller heeft plaats in het bestuur waar zijn kwaliteiten als onafhankelijk adviseur van toegevoegde waarde zijn.

Gepubliceerd op 08/07/2019

Bouw nieuwe Labrehuis gestart: eerste beton gestort

Woensdag 26 juni werd met alle direct omwonenden en betrokken partijen de start van de bouw van het nieuwe Labrehuis gevierd. Aan de Boutenslaan in Eindhoven wordt een gloednieuwe woonvoorziening gebouwd die aansluit op de wensen en zorgvraag van de cliënten van Neos.

Gepubliceerd op 27/06/2019

Duurzame scholen

Op 1 juli treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Deze wet in het Energieakkoord verplicht scholen hun energieverbruik te melden alsmede door te geven welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

Gepubliceerd op 26/06/2019

Ondertekening anterieure overeenkomst Eurostaete Eindhoven

Op maandag 24 juni 2019 is door de gemeente Eindhoven, Van Deursen Vastgoed BV en Interesting Vastgoed een anterieure overeenkomst ondertekend voor het nieuwbouwplan “Eurostaete” te Eindhoven. Het plan omvat de ontwikkeling en realisatie van 429 appartementen in hartje Eindhoven. Laride vervult de rol van gedelegeerd ontwikkelaar en verzorgt het integrale proces- en projectmanagement voor deze ontwikkeling.

Gepubliceerd op 25/06/2019

DGBC-Bidbook 2019

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het DGBC-Bidbook uitgebracht. In dit Bidbook presenteren duurzame koplopers van Nederland oplossingen voor een toekomstbestendig gebouwde omgeving. De participanten aan dit initiatief vertegenwoordigen de gehele bouwketen, van beleggers, financiers, eindgebruikers, adviesbureaus tot vastgoedbeheerders, installatiebedrijven, bouwers en architecten.

Gepubliceerd op 18/06/2019

Verbouwing Grijze Generaal 2.0

Al vanaf de nieuwbouw van de Grijze Generaal in 2008 staat een groot deel van de plint leeg. Laride heeft zich in 2018 ingespannen om samen met Wooninc. hiervoor een geschikte invulling te vinden. Dat heeft geresulteerd in een plan dat bestaat uit een binnenplein met een lunchplek en overlegruimten en daaraan gelegen de kantoorruimtes voor WIJeindhoven, WoonincPlusVitalis, Stayinc. en huidcentrum Mohsa.

Gepubliceerd op 21/05/2019

Feestelijke viering samenwerking CPO Beekdael

In Aalst werden afgelopen jaar 18 patiowoningen ontwikkeld en gebouwd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: CPO Beekdael.

Gepubliceerd op 14/05/2019

Feestelijke viering hoogste punt PicusKade

Na maanden intensief bouwen, bereikte de bouw van de PicusKade op 7 mei het hoogste punt. Een belangrijke mijlpaal voor alle betrokkenen. Reden voor opdrachtgevers Wooninc. en Bouwinvest om alle bouwvakkers in het zonnetje te zetten.

Gepubliceerd op 07/05/2019

Sloop tbv MFA Leende afgerond

De sloopwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe multifunctionele accommodatie in het centrum van Leende zijn afgerond.

Gepubliceerd op 18/04/2019