Volg ons op: (040) 234 8000

Nieuwbouw Udens College officieel open!

De kernwaarden Transparantie, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid vormen het fundament voor het slagen van dit bijzondere project.

Gepubliceerd op 03/09/2019

Bouw Centrumplan Leende is gestart

Het moment waar in Leende al jaren naar wordt uitgekeken, is daar. De bouwwerkzaamheden voor de ontwikkeling van het nieuwe Centrumplan Leende zijn gestart.

Gepubliceerd op 29/08/2019

Revitalisering Basisschool De Meerhoef in Veldhoven

Sinds 2017 ondersteunt Laride Stichting Veldvest met huisvesting en onderhoudsvraagstukken. Wij adviseren Veldvest in te nemen maatregelen en beleidskeuzes ten aanzien van de huisvesting. Dergelijke zaken worden onder meer vastgelegd in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Gepubliceerd op 23/08/2019

Duurzame woningen Molensteen/Lannervalk Valkenswaard

Op de locatie Molensteen/Lannervalk worden door Woningbelang 40 grondgebonden woningen gerealiseerd. Daarvan worden 8 woningen levensloopbestendig ingericht. Daarmee speelt Woningenbelang in op de marktvraag aan woningbehoefte voor starters en senioren. Deze mix van bewonersgroepen zou bovendien op meer draagvlak kunnen rekenen in de wijk.

Gepubliceerd op 19/08/2019

Laatste loodjes voor (ver)nieuwbouw DAF Museum

Wij danken het bestuur van het DAF Museum voor het in ons gestelde vertrouwen, omdat met de medewerking van het DAF Museum de ontwikkeling van het project PicusKade tot stand is kunnen komen.

Gepubliceerd op 09/07/2019

Laride en Architectuurcentrum Eindhoven

Het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving. Laride ondersteunt het ACE als sponsor en collega Karel Steller heeft plaats in het bestuur waar zijn kwaliteiten als onafhankelijk adviseur van toegevoegde waarde zijn.

Gepubliceerd op 08/07/2019

Bouw nieuwe Labrehuis gestart: eerste beton gestort

Woensdag 26 juni werd met alle direct omwonenden en betrokken partijen de start van de bouw van het nieuwe Labrehuis gevierd. Aan de Boutenslaan in Eindhoven wordt een gloednieuwe woonvoorziening gebouwd die aansluit op de wensen en zorgvraag van de cliënten van Neos.

Gepubliceerd op 27/06/2019

Duurzame scholen

Op 1 juli treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Deze wet in het Energieakkoord verplicht scholen hun energieverbruik te melden alsmede door te geven welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

Gepubliceerd op 26/06/2019

Ondertekening anterieure overeenkomst Eurostaete Eindhoven

Op maandag 24 juni 2019 is door de gemeente Eindhoven, Van Deursen Vastgoed BV en Interesting Vastgoed een anterieure overeenkomst ondertekend voor het nieuwbouwplan “Eurostaete” te Eindhoven. Het plan omvat de ontwikkeling en realisatie van 429 appartementen in hartje Eindhoven. Laride vervult de rol van gedelegeerd ontwikkelaar en verzorgt het integrale proces- en projectmanagement voor deze ontwikkeling.

Gepubliceerd op 25/06/2019

DGBC-Bidbook 2019

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het DGBC-Bidbook uitgebracht. In dit Bidbook presenteren duurzame koplopers van Nederland oplossingen voor een toekomstbestendig gebouwde omgeving. De participanten aan dit initiatief vertegenwoordigen de gehele bouwketen, van beleggers, financiers, eindgebruikers, adviesbureaus tot vastgoedbeheerders, installatiebedrijven, bouwers en architecten.

Gepubliceerd op 18/06/2019