Volg ons op: (040) 234 8000

Fase 2: nieuwbouw Spirotech van start

Definitief ontwerp Vincentre gereed

Introductie Julian als versterking team Beheer

Circulair slopen voor duurzame woningen

Oplevering Barcelona: kwaliteitsimpuls voor kanaalzone Oirschot

Goed onderwijs door integrale benadering huisvesting

Klik hier voor meer actualiteiten

Laride is expert op het gebied van huisvesting en vastgoed. Onze drive is om huisvestings-vraagstukken, plannen of vastgoedprojecten haalbaar te maken. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie en met kennis van uw markt of werkgebied. Daarbij stellen wij de gebruikers en opdrachtgever altijd centraal. Wij weten dankzij ons uitgebreide netwerk integrale verbindingen te leggen en draagvlak te creëren.

Projecten uitgelicht

Duurzaamheid vraagt om keuzes maken

Duurzaamheid en duurzaamheidsambities zijn voor ons een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze dienstverlening op gebied van huisvesting. Dat doen we in alle fasen van het bouwproces, de integrale afstemming naar samenwerking, inhoud en exploitatie in elke fase. Daar ligt ons onderscheidend vermogen.

Kern voor onze duurzaamheidsvisie is dat wij toevoegen of creëren in plaats van onttrekken.

Duurzaamheid

Vroeg nadenken over beheer en exploitatie

Het is belangrijk om in een vroeg stadium de juiste afwegingen te maken ten aanzien van beheer en exploitatie. Want eenmaal in gebruik, gaan de exploitatielasten tellen. Deze jaarlijkse lasten zijn vaak over de gehele levensduur hoger dan de nieuwbouwkosten. Laride adviseert opdrachtgevers zeker in multifunctionele complexen de juiste keuzes te maken.

Beheer & Exploitatie

Strategisch onderhoud

Laride ondersteunt gebouweigenaren bij het beheersbaar maken van hun onderhoudsactiviteiten op korte en lange termijn. Wij brengen de technische staat in kaart en adviseren over het vervolgtraject. Ook het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het initiëren van kwaliteitsimpulsen is ons op het lijf geschreven.

Onderhoud

Creativiteit in herbestemming

Monumenten zijn vaak star in ontwikkelmogelijkheden, terwijl leegstand geen optie is. Samen met stakeholders en belanghebbenden plaatst Laride de herontwikkeling in een bredere context, waarmee plannen wel haalbaar worden. Dat vraagt om een brede visie op allerlei gebied, een krachtig netwerk en het zien van kansen!

Herbestemming

​De dynamiek van herstructurering

Wat begint bij een plan voor een uniek gebouw, kan leiden tot een complete gebiedsontwikkeling. Laride beschikt over een helicopterview om – rekening houdend met alle belangen – de kwaliteit in een leefgebied te behouden of te verbeteren. Dat kan door een afwijkende locatiekeuze, combinatie van functies of het ontwikkelen van een nieuw initiatief.

Herstructurering

Onze maatregelen m.b.t. het coronavirus

De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, opdrachtgevers en partners staan voorop. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en hebben in lijn met de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Intussen blijft Laride 100% bereikbaar en staan wij klaar om u van dienst te zijn.

Corona protocol Laride

Inspirerende projecten

Laride stelt gebruikers en opdrachtgevers centraal. Organisatievisies, woonwensen en bedrijfsprocessen zijn daarom voor ons leidend. Een gebouw is slechts de schil waarbinnen processen optimaal moeten kunnen floreren, zodat doelstellingen en ambities waargemaakt kunnen worden. Samen met gebruikers en opdrachtgevers ontwikkelen wij rendabele prettige leer-, leef- of werkomgevingen.

Referenties

Passie voor het vak

De kracht van Laride schuilt in onze gedreven vastgoedprofessionals met ieder hun eigen kwaliteit en onderscheidend vermogen. Op een flexibele en dynamische manier spelen zij in op de veranderende wereld van huisvesting en vastgoed. Proactief en daadkrachtig, met oog voor de courantheid van uw gebouw. Nu en in de toekomst.

Mensen